Wist je dat… de singel bijna rond is?

28 Augustus 2020

Wist je dat nu echt de laatste schep zand uit singel tussen de Marga Klompébrug en de Stadskamer is gehaald? En dat er nog wat zand en een dammetje ligt bij Karel V, maar dat volgende week wordt weggehaald?

…er tussen stadskamer en Marga Klompébrug nog 15.000 m3 grond ontgraven is door D. van der Steen BV? Dit zijn zo'n 750 volle vrachtwagens.

…er straks een waterdiepte van 2 meter in de nieuwe singel is?

…Van Wijk Nieuwegein door een aantal optimalisaties in het ontwerp een CO2 reductie heeft bereikt van 9040 ton? Dat is te vergelijken met 80 miljoen kilometer rijden in een Volkswagen Up of de CO2 opname van 15 hectare bos in 1 jaar.

…Van Wijk Nieuwegein in het zuidelijk deel van de singel ca 460 meter hardhouten damwand verwerkt om milieuvriendelijke oevers te maken?

…er op de plaatbrug totaal 54 meter RoestVrijStalen leuning staat?

…er in totaal ongeveer 40 leveranciers en onderaannemers meewerken aan dit mooie project?

…er ongeveer 2.000 uur ingenieurswerk aan vooraf ging om het ontwerp uit te werken naar werktekeningen?

…er tijdens de sloop van de Catharijnebak bijna 17.000 ton puin is vrijgekomen? Dat zijn ongeveer 550 vrachtauto’s vol.

…er 16 grote platanen (bomen) zijn verplant die bij sloop anders verloren zouden zijn gegaan?

…er ongeveer 35.000m3 zand afgevoerd om de gehele Catharijnesingel te ontgraven? Dat zijn 1.400 vrachtauto’s vol.

…er ook veel vervuilde grond gesaneerd is, en er netjes een schone leeflaag is teruggebracht? De waterbodem bevat nu minimaal 50 cm schone grond.

…we onder de stadskamer ongeveer 9 weken druk zijn geweest met het opruimen van oude obstakels, palen, betonfunderingen om deze, in beperkte ruimte onder saneringscondities weg te halen? Dit is allemaal uitgevoerd met klein materieel onder milieukundige begeleiding en een veiligheidsverantwoordelijke.

…duikers onder water ca 25 meter damwand hebben afgesneden in de zomervakantie? Je kunt dus onderwater door dik staal branden. Dit is best wel specialistisch werk.

…wij heel trots zijn op de Utrechtse singel?