Ontwikkeling Lombokplein stap dichterbij

26 November 2020

Veel bewoners rond het Lombokplein zijn blij met de plannen voor de toekomst van deze plek. De gemeente heeft afgelopen voorjaar aan bewoners en andere geïnteresseerden gevraagd te reageren op de conceptplannen voor het Lombokplein en Graadt van Roggenweg.

Vooral dat er meer groen en water komt, dat er veel sociale en goedkope woningen komen en dat de leefbaarheid wordt verbeterd is positief. Zorgen waren er ook. Vooral over de bereikbaarheid van de kantoren, het verdwijnen van parkeerplekken langs de Graadt van Roggenweg en de verwachte overlast door het toenemen van recreatie op de Leidse Rijn. Een aantal bewoners wil de snelheid op de Vleutenseweg aanpassen naar 30 km/uur. Dat wordt meegenomen in de ontwerpplannen.

Een paar reacties hebben geleid tot een aanpassing in de plannen. De belangrijkste aanpassing is dat de geplande locatie voor afvalcontainers bij de entree van Lombok is verplaatst naar de Verlengde Damstraat.

En nu?

De raad stelt de definitieve plannen begin 2021 vast. Als de plannen aantoonbaar financieel haalbaar zijn, volgt een bestemmingsplan waarop gereageerd kan worden.

Het functioneel ontwerp voor de buitenruimte wordt uitgewerkt in een voorlopig en vervolgens in een definitief ontwerp. Bewoners worden uitgenodigd hierover mee te denken. Met de uitvoering zou eind 2023 gestart kunnen worden, maar deze planning is afhankelijk van de financiële haalbaarheid.

Bekijk de definitieve plannen op de website utrecht.nl/lombokplein.