De ‘knip’ bij Jaarbeursplein

Vanaf maandag 17 juli wordt de afsluiting voor autoverkeer op de Croeselaan, tussen de van Zijstweg en het Westplein aangelegd. Er is hier geen doorgaande verbinding meer voor autoverkeer. De doorgaande route voor voetgangers en fietsers blijft.

Wat is er veranderd?
De huidige ‘knip’ schuift iets naar achter en komt te liggen voor het Beatrixgebouw (een stukje verder dan nu het geval). Het autoverkeer komende vanaf de Van Zijstweg rijdt ‘heen’ (dus richting het Beatrixgebouw) aan de kant van het station richting de ingang van de (toekomstige) ondergrondse parkeergarage, en rijdt met een lus ‘terug’ aan de kant van de woningen.

Vanaf 17 juli kan autoverkeer vanaf de Graadt van Roggenweg niet verder rijden dan de parkeervoorzieningen rond Hojel City Center. Het Veemarktplein en parkeerterrein P3 van de Jaarbeurs zijn vanaf deze kant dus niet meer bereikbaar. De in- en uitgang van parkeerterrein P3 is bereikbaar via de Van Zijstweg. Het Veemarktplein via de Van Zijstweg en de Croeselaan. Zie voor de bereikbaarheid van P3 en een overzicht van de ‘knip’ de plattegrond

Het nieuwe Jaarbeursplein
Op dit moment wordt er op en rondom het Jaarbeursplein gewerkt aan een nieuwe inrichting. Er komt onder andere een parkeergarage onder het plein. Het Jaarbeursplein zelf wordt bijna twee keer zo groot. Er komen terrassen en zeker vijftig tot zestig bomen. Centraal op het plein komt een waterpartij, een soort vijver, waar je op de rand kunt zitten. Daarnaast is het geschikt voor manifestaties en evenementen. Het nieuwe Jaarbeursplein moet in 2018 klaar zijn.