Jaarbeurspleingebouw

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

2024-2026


Het Jaarbeurspleingebouw komt aan het Jaarbeursplein te liggen, in een omgeving die de komende jaren erg verandert. De ambities, ideeën en eisen voor het gebouw zijn verwerkt in het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

In december 2020 hebben we in een online enquête gevraagd welke wensen en suggesties er zijn voor het Jaarbeurspleingebouw. De enquête kon worden ingevuld via het online platform van gemeente Utrecht Denk Mee. De resultaten van de online enquête zijn meegenomen bij het opstellen van het concept-SPvE.

Bruisend, markant en gezond, dat zijn de drie belangrijkste ambities voor het Jaarbeurspleingebouw. Het brede aanbod van voorzieningen trekt veel mensen aan. Van prikkelende, culturele voorziening tot (nacht)horeca. En mogelijk met skatebaan. De onderste lagen van het gebouw zijn voor iedereen toegankelijk. Bovenin het gebouw komen verschillende soorten werkplekken. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat ontmoeten en verbinden centraal in dit gebouw. Een gebouw dat eruit mag springen in de skyline van Utrecht.

Tot en met 6 juni was het mogelijk om te reageren op het concept-SPvE. De reacties leiden mogelijk tot aanpassing van het SPvE, dat aan het eind van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad, vragen we ontwikkelaars om met hun plan voor het Jaarbeurspleingebouw te komen. Aan het eind van een tenderprocedure wordt de winnende marktpartij gekozen.

Werkzaamheden

De planning is dat er eind 2024 gestart kan worden met de bouw.