Jaarbeurs

Jaarbeurs herziet haar bouwplannen

17 oktober 2022

In 2019 presenteerde Jaarbeurs een ambitieus masterplan met een nieuw ontwerp voor de bestaande Jaarbeurshallen en het omringende gebied. Jaarbeurs heeft nu besloten om deze bouwplannen te herzien.

Waar is het?
Het Masterplan Jaarbeurs gaat over het terrein voor de toekomstige Jaarbeurshallen (Beurskwartier 2), maar ook over het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal (Beurskwartier 3) en de huidige hallen 2 t/m 5 achter de Graadt van Roggenweg (Beurskwartier 4).

De ontwikkeling Jaarbeurs wordt ongeveer begrensd door het parkeerterrein P3 waar de woonbuurt Beurskwartier wordt ontwikkeld, de kantoren aan de Graadt van Roggenweg, de Van Zijstweg en de Overste den Oudenlaan. Het omvat de huidige Jaarbeurshallen, de parkeerterreinen P2, P4 en P6 aan de overzijde van het Merwedekanaal, de oevers van het kanaal en de Casinolocatie. In totaal is het gebied meer dan 20 hectare groot.

Waarom worden de plannen herzien?
De oorspronkelijke plannen zijn niet langer haalbaar. Er wordt opnieuw naar de plannen gekeken om verschillende redenen: een sterke inflatie, hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten. Volgens Jaarbeurs speelt ook de nieuwe situatie in de evenementensector na COVID-19 een rol, zoals de intrede van online- en hybride evenementen. Dit is een ontwikkeling die van invloed is op de eisen aan de hallen en de flexibiliteit die je daarvoor nodig hebt.

Wat nu?
Jaarbeurs gaat de komende periode gebruiken om de oorspronkelijke plannen te herzien. Duidelijk is in ieder geval dat de herontwikkeling van het hallencomplex meer gefaseerd wordt uitgevoerd. In ieder geval worden deze twee onderdelen van het plan uit 2019 losgelaten: het groene dak(park) en het creëren van een deels, verdiepte, inpandige logistieke straat. Dit komt door de hoge kosten.

Wat zijn de gevolgen voor de Omgevingsvisie Jaarbeurs?
Vanwege de impact van de Jaarbeursplannen uit 2019 was de gemeente gestart met een (deel)omgevingsvisie Jaarbeurs. Afhankelijk van de nieuwe plannen van Jaarbeurs, wordt door de gemeente beoordeeld in hoeverre een nieuwe omgevingsvisie nodig is. In andere woorden: er is nog verder overleg nodig, voordat er meer informatie is.

Participatie
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie heeft reeds participatie plaatsgevonden. De opbrengst hiervan gebruiken wij bij de nieuwe plannen. Afhankelijk van de inhoud van de nieuw plannen vindt er opnieuw participatie plaats.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Dat kan via www.denieuwejaarbeurs.nl