Bouwhinderfonds voor direct omwonenden Stationsgebied

De grootste herontwikkeling van Nederland vindt plaats in het hart van Utrecht. Partners bouwen in het Stationsgebied samen aan de toekomst van de stad. Alleen door intensieve samenwerking moet en kan alles blijven functioneren. Helaas kan dit niet zonder overlast voor de direct omwonenden van de bouwprojecten. Door de hoeveelheid aan projecten en de totale duur ervaren zij meer overlast dan bij een gemiddeld bouwproject. Voor de bouwende partijen in het gebied reden om een bouwhinderfonds voor hen op te richten.

Hoewel er geen wettelijke regeling of verplichting is om voor een tegemoetkoming te zorgen, beseffen partijen dat de herontwikkeling van het Stationsgebied uniek is in onder andere schaal, complexiteit en duur. En dat om die reden ook extra geld gereserveerd moet worden in de vorm van dit unieke gezamenlijke bouwhinderfonds. Samen met signalen van bewoners over het ervaren van overlast, is dit aanleiding geweest een Bouwhinderfonds voor het stationsgebied in leven te roepen. Uiteraard blijft de dagelijkse aandacht om overlast te beperken en te voorkomen onverminderd van kracht.

Het Bouwhinderfonds biedt een financiële compensatie aan bewoners die een uitzonderlijke en langdurige opeenstapeling van bouwhinder ervaren in de periode 2010-2020. Binnen deze periode zijn grote bouwprojecten in het Stationsgebied van Utrecht in uitvoering, inclusief omvangrijke conditionerende werkzaamheden. Aanvragen vanaf 1 januari 2015 moeten uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar worden ingediend. Bij het doen van uitkeringen uit het fonds worden de eerste 3 jaren van bouwactiviteiten gezien als reguliere bouwoverlast die horen bij het wonen in het centrum van een grote stad. Voor de overlast die langer dan 3 jaar duurt wordt een compensatie uitgekeerd.

De duur van deze compensatie is afhankelijk van de locatie van de woning.

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) bestaat de mogelijkheid om een gezamenlijke aanvraag te doen om verbeteringen aan het appartementengebouw te kunnen doen. Hiermee vervalt dan wel de mogelijkheid voor een persoonlijke aanvraag.

Bekijk het overzicht of u in aanmerking komt

Lees hier het regelement

Alternatieve vergoedingen

Het Bouwhinderfonds biedt ook de mogelijkheid voor alternatieve overnachtingen voor bewoners van het Stationsgebied die incidenteel uitzonderlijke overlast ervaren. Daarnaast biedt het fonds vergoeding voor het vinden van een alternatieve werkplek voor thuiswerkenden, die geen andere werkplek hebben en die incidenteel uitzonderlijke bouwhinder ervaren.

Beheer Bouwhinderfonds

Het Bouwhinderfonds wordt gevuld met een startkapitaal van € 1,8 miljoen door de partners in het Stationsgebied. Nieuwe bouwprojecten in het Stationsgebied Utrecht zullen in de toekomst ook bijdragen aan het fonds. De partners ondertekenen hiervoor een convenant. Het beheer van het fonds ligt in handen van een onafhankelijk fondsmanager Herman van Velsen, aangesteld door de partners.

Aanvraag indienen
U kunt het aanvraagformulier downloaden en invullen. U mailt het volledig ingevulde formulier en de benodigde bijlagen naar stationsgebied.utrecht@bouwhinderreglement.nl . Zodra uw aanvraag bij ons ontvangen is krijgt u hiervan bericht.

Vragen kunt u het makkelijkst stellen via stationsgebied.utrecht@bouwhinderreglement.nl