Herinrichting Catharijnesingel Zuid: meer bomen en 30 km zone

Projectomschrijving

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt in 2022 in fases heringericht. Er komen bomen, meer groen en het gebied wordt een 30 km zone. Ook komt er een voetpad langs de singel.

Werkzaamheden

In 2020 was de singel weer rond en maakten auto’s plaats voor water. Nu is de omgeving aan de beurt. Binnenkort starten we met de Catharijnesingel Zuid: het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug. Dit doen we in fases en we houden rekening met de verandering van het klimaat. Voor de Catharijnesingel Zuid betekent dit minder asfalt, het aanbrengen van (meer) groen/bomen en het bergen/infiltreren van regenwater.
De komende maanden werken we aan het riool. De steeds heftigere buien stellen het rioolstelsel op de proef; dit kan het water niet altijd meer aan. We gaan ervoor zorgen dat het regenwater lokaal kan worden opgevangen en vastgehouden. De speciale rioolbuizen (infiltratierioolbuizen) worden aangesloten op de singel om bij heftige buien het overtollige water direct te kunnen lozen. Zo zorgen we dat 80% van de jaarlijkse neerslag op een goede wijze wordt opgeslagen en afgevoerd en voorkomen we straten die blank staan.

Fases herinrichting


Maandag 20 september - december 2021

Werkzaamheden aan het riool tussen de Inktpot en de Bartholomeusbrug. De zijstraten Moreelsepark, Sterrenbos en de Nicolaas Beetsstraat krijgen een aparte rioolaansluiting. Auto's rijden met een om-en-om regeling.

Maandag 10 januari 2022 - zomer 2022

We werken deze periode in fases an de definitieve herinrichting Catharijnesingel tussen de Bartholomeusbrug en de Marga Klompébrug.

Op maandag 10 januari starten we met werkzaamheden aan het riool op en rond het kruispunt bij de Bartholmeusbrug. Er komen afzettingen op de weg maar het verkeer kan gewoon doorrijden. Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt Catharijnesingel/Bartholomeusbrug uit. De verkeerslichten komen in de nieuwe situatie ook niet meer terug. 

Info over de volgende fases leest u hier in januari/februari 2022.


Wat betekent dit voor u?

Vanaf maandag 10 januari 2022 werken we in en rond het kruispunt van de Catharijnesingel/Bartholomeusbrug.

  • Voetgangers, fietsers en auto's kunnen gewoon doorrijden.
  • Het verkeerslicht bij de Bartholomeusbrug gaat uit en blijft uit.
  • De Nicolaas Beetsstraat wordt voor een paar maanden afgesloten aan de kant van de Catharijnesingel met het oog op de veiligheid. Dit scheelt een extra verkeersstroom op de Catharijnesingel. Ook wordt in deze straat later aan het riool en de waterleiding gewerkt.
  • Tijdens de werkzaamheden kunt u geluidshinder ervaren. We proberen dit te beperken tot de ochtend.

De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur op werkdagen.