Jaarbeurshallen- en terrein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

vanaf 2023


Masterplan Nieuwe Jaarbeurs

Jaarbeurs heeft in december 2019 haar Masterplan Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd. Dit Masterplan bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: vernieuwing van Jaarbeurshallen, herontwikkeling van de parkeerterreinen tot een stedelijk woongebied en gebouwde parkeervoorzieningen én het realiseren van een dakpark. Meer informatie over de plannen vindt u op de website van de Nieuwe Jaarbeurs.

De gemeente gaat onderzoeken of en hoe Jaarbeurs haar plannen kan uitvoeren. De volgende stap is dat gemeente Utrecht in samenwerking met Jaarbeurs een omgevingsvisie voor dit deelgebied maakt. Dit gebeurt samen met de stad via een participatietraject. Wilt u met ons meepraten, abonneer u dan op de nieuwsbrief. Wij nodigen u graag uit zodra er bijeenkomsten worden georganiseerd.

Omgevingsvisie 'Nieuwe Jaarbeurs'

De gemeente heeft in 2017 samen met de stad een omgevingsvisie opgesteld voor het Beurskwartier. Het Jaarbeursterrein ligt in het toekomstige Beurskwartier. Maar bij het opstellen van de omgevingsvisie is uitgegaan van een plan van de Jaarbeurs dat voornamelijk een vernieuwing van de Jaarbeurshallen inhield.

Met het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs heeft Jaarbeurs de wens uitgesproken om veel meer onderdeel uit te maken van de stad en nieuwe functies toe te voegen. Daarom start de gemeente binnenkort in samenwerking met Jaarbeurs met het opstellen van een omgevingsvisie voor het deelgebied ‘Nieuwe Jaarbeurs’. Wilt u meepraten, houdt dan deze nieuwsbrief in de gaten. Wij nodigen u graag uit als er bijeenkomsten worden georganiseerd.

Werkzaamheden

Nog niet gestart.