Noordgebouw

Projectomschrijving

Status project

Opgeleverd in 2019


Het Noordgebouw is dé plek waar wonen, werken, ontmoeten, kennisdelen en netwerken samenkomen. Het Noordgebouw sluit aan bij de gedachte van een 'Urban Hub'. Ontmoeten, kennisdelen en netwerken op het grootste openbaar vervoer knooppunt van Nederland staan hierin centraal. Het concept past bij de toenemende behoefte om vernieuwend te werken én te wonen. Met 'U24 - the Third Place' zorgt het Noordgebouw voor de verbinding tussen privé en werk, en voor een ontmoetingsplek voor de nieuwe generatie kenniswerkers.

Het gebouw bestaat uit:
Hotel: 162 kamers, restaurant, bar en welness
Kantoor: 8.000 m2 (met vergaderfaciliteiten)
Wonen: 16 appartementen
Winkels: 3100 m2
De totale oppervlakte van het gebouw is circa 22.700 m2 bvo.

Publieksfuncties zijn zowel op straatniveau bij de entree van de Noordertunnel als aan het Stationsplein. Het gebouw heeft een basishoogte van 25 meter, met accenten tot maximaal 38 meter.

Het gebouw is ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Noordgebouw Utrecht vof (Dura Vermeer Vastgoed en Vorm ontwikkeling). In 2014 tekenden de gemeente Utrecht en het consortium hiervoor het contact.

Werkzaamheden

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in het voorjaar van 2015 en is goedgekeurd door het college. In het najaar van 2015 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. De start van de bouw was op 7 maart 2017. Eind 2018 is het pand opgeleverd. Begin 2019 opende het hotel.