Singel

Projectomschrijving

Status ontwerp:

in uitvoering

Een rondje singel varen is mogelijk in 2020

Vanaf 2015 loopt het water weer vanaf de Weerdsingel tot aan Vredenburg. Sinds juli 2016 tot bij TivoliVredenburg voor de deur, de rest volgt in fases tot 2020. Eeuwen was Utrecht helemaal omsingeld. Tot de jaren 70, toen werd een deel van de singel gedempt, tot verdriet van veel Utrechters. Het water in de singel wordt nu weer teruggebracht. De singel wordt een levendige stadsgracht met werven, horeca en winkels. Hiermee wordt de historische singelstructuur rond de binnenstad in ere hersteld. De singel sluit aan op de Leidsche Rijn zodat een nieuwe vaarverbinding ontstaat.

Hoe gaat Catharijnesingel Zuid - het laatste stuk - eruit zien?
De participatie voor het vormgeven van het laatste deel van de singel is afgerond. Waar nu fietsen staan, auto's rijden, bomen staan en hopen zand liggen, stroomt over een paar jaar weer water. Het gebied tussen de Marga Klompébrug en het Geertebolwerk. We houden rekening met dingen als vaardiepte, vaarbreedte, groen, geschiedenis, fietspaden, plek voor vogels en vlinders, geld, rijbanen en natuurlijk de wensen van de stad. Voor we gaan graven maken we het ontwerp. Bewoners en geinteresseerden denken in stappen met ons mee over de invulling van het ontwerp.

Meer informatie over de uitvoering van het project is terug te vinden in de bewonersbrieven.

Stap 11

Bewonersbrief 7 september.

Presentaties bewonersbijeenkomst 30 augustus 2018 . Presentatie 1 en presentatie 2en de meetpunten van fides.

Stap 10

Aannemer D. van der Steen zal de sloop van de Catharijnebak uitvoeren.

STAP 9
In november heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld en hierover een brief hierover naar de gemeenteraad gestuurd.
Lees hier het boek over het ontwerp voor de nieuwe singel
Kaart van de aanleg van de singel in 2020

Plaatje: hier fiets, wandel en vaar je straks.

STAP 7 en 8
De vierde en laatste avond met de participatiegroep was woensdag 6 september. Deze avond is het Voorlopig Ontwerp+ gepresenteerd (stap 8) dat in de vakantie getoetst is door de beheerders en nood- en hulpdiensten (stap 7). Daarnaast zijn de laatste openstaande punten benoemd en zijn tips en tops over het proces gevraagd. Lees hier de nieuwsbrief erover. Onderaan deze pagina staat het Voorlopig Ontwerp en de presentatie in bijlage 14 t/m 16.

STAP 6
De derde avond met de participatiegroep was op dinsdag 4 juli.  In de nieuwsbrief lees je meer hierover. Het concept voorlopig ontwerp kun je hier bekijken.

De presentatie van deze avond is wat groot, mocht je hem willen ontvangen; mail even naar singel@utrecht.nl dan sturen we 'm per wetransfer.

STAP 4
De tweede avond met de participatiegroep was op dinsdag 30 mei. Lees in deze nieuwsbrief wat toen besproken is. Er is van deze avond ook een verslag met vragen en antwoorden gemaakt.

STAP 3
De eerste participatiebijeenkomst was op 16 mei. In deze nieuwsbrief lees je wat er deze avond is besproken.

STAP 2: Breng je wens!
In stap 2 hebben ruim honderd mensen in twee dezelfde bijeenkomsten hun wensen gedeeld met de ontwerpers en de gemeente. Lees meer over deze bijeenkomsten en de opbrengst in de eerste nieuwsbrief. In de presentatie die daar gegeven is, staan de kaders van dit project omschreven.

Denk mee in participatiegroep
De spelregels van de Participatiegroep vind je hier.

STAP 1: Laatste stuk: wandel mee, denk mee
Kennis maken met het gebied, de opgave en de mensen van de gemeente en het ontwerpbureau; dat was het doel van de open dag op zaterdag 8 april. Op de plek waar straks weer water stroomt, kon iedereen een rondwandeling maken langs vijf kramen en meer horen over ecologie, verkeer, historie en het betrekken van de bestaande stad op deze plek. De dag is goed bezocht door ruim driehonderd mensen. Bekijk hier de uitnodiging voor de rondwandeling op 8 april.

Op de hoogte blijven?
Wil je graag op de hoogte blijven van het maken van het ontwerp van het laatste deel van de singel? Laat dan je e-mailadres op de wensenkaart bij ons achter of stuur een e-mail met je naam en adres aan singel@utrecht.nl o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief singel.

Documenten over het (meedenken over) laatste deel van de singel:
Kaart van de hele singel en de bestaande faciliteiten
Nota van eisen en wensen Catharijnesingel-Zuid_2017
Bijlage 1 Identiteit en herkenbaar

Bijlage 2 notitie Catharijnesingel Zuid Ontwerp
Bijlage 3 Actualisatie bouwstenen Referentie
Bijlage 4 Herstel Stadsbuitengracht Zuid
Bijlage 5 vergroening Stadsbuitengracht fase 1

Bijlage 7 Twee varianten schetsontwerpen
Bijlage 8 Presentatie 16 mei 2017
Bijlage 9 Wensenboek
Bijlage 10 Schetsontwerp van 30 mei 2017
Bijlage 11 Routes voetgangers
Bijlage 12 De panelen met de zeven thema's (dit is bij elkaar een te groot bestand voor publicatie op deze website. Als je een mail stuurt aan singel@utrecht.nl dan sturen wij dit bestand aan je via Wetransfer.) 
Bijlage 13 Het concept voorlopig ontwerp gepresenteerd op 4 juli kun je hier bekijken.
Bijlage 14 Bekijk hier de presentatie gegeven op 6 september 2017
Bijlage 15 Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp (versie 1 september) MET de bestaande ondergrond
Bijlage 16 Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp (versie 1 september) ZONDER bestaande ondergrond
Bijlage 17 Advies Wijkraad Binnenstad op Voorlopig Ontwerp Catharijnesingel Zuid
Bijlage 18 vragen en antwoorden na 1 september 2017
Bijlage 19 Vragen en antwoorden nav infoavond 4 december 2017

Nieuwe bruggen
Behalve een nieuwe singel is er de afgelopen jaren ook een aantal nieuwe oversteken bij gekomen. Ter hoogte van de Knipstraat ligt sinds de zomer van 2015 de Paardenveldbrug en ter hoogte van de Mariaplaats ligt sinds maart 2014 de Marga Klompébrug. Waar de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel straks samenkomen ligt sinds het najaar van 2015 een stelsel van 5 bruggen, de Vredenburgknoop.

Werkzaamheden

De Catharijnebak is definitief dicht gegaan voor (auto)verkeer in maart 2010. Direct na het afsluiten van de 'bak' werd begonnen met slopen.

Er is een stripverhaal gemaakt over de verschillende fases die moeten worden afgelegd van weg naar water, dit verhaal vind je hier.  

Eind 2015 is het eerste deel van de singel opengegaan. De nieuwe singel is nu verbonden met de Weerdsingel, met de Oudegracht, de Vecht, en de Kromme Rijn. In onderstaande time-lapse zie je hoe we dat deden.