Tuinen van Moreelse

Projectomschrijving

Samen met bewoners en partners uit het gebied werken we aan een prettige woon- en werkomgeving in de Tuinen van Moreelse, het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Meer groen, meer levendigheid, prettiger verblijven. Hoe we dit van plan zijn, staat in de visie De Tuinen van Moreelse (Download Gebiedsvisie, pdf).

Status project

Samen de visie De Tuinen van Moreelse uitwerken

De visie De Tuinen van Moreelse is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 10 juli 2019 ondertekenden belangrijke partners uit het gebied in aanwezigheid van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de intentieovereenkomst. Hiermee geven zij aan te werken aan een energieneutrale, duurzame en levendige omgeving waar het prettig wonen en werken is. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de omgeving  wordt de visie vervolgens verder uitgewerkt.

Op donderdag 11 juli 2019 was er een inloopbijeenkomst op het Stadskantoor van Gemeente Utrecht. Wij zijn met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving in gesprek gegaan over de ontwikkelingen in het Moreelsepark en omgeving én over het ontwerp voor de inrichting van de Moreelsehoek.

Op dit moment werken we de visie verder uit in een Integraal Programma van Eisen (IPvE), voor het hele plangebied van Tuinen van Moreelse. In het IPvE staan de uitgangspunten, die leidend zijn bij de herinrichting van het gebied. Deze uitganspunten bepalen  we aan de hand van thema’s: energie, klimaat, mobiliteit, vitaliteit en ontwerp. Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden worden betrokken bij deze uitwerking van de visie.

Inloopbijeenkomst Laan van Puntenburg op maandag 17 februari

Als eerste willen we een deel van de Laan van Puntenburg aanpakken: de herinrichting van het deel tussen de Moreelsebrug en de Inktpot. Op maandag 17 februari 2020 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd in het Stadskantoor. We zijn met bedrijven, de Puntenburgschool en omwonenden in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van de straat. Een verslag van deze bijeenkomst wordt binnenkort op deze website geplaatst.

Groene oase

Op initiatief van de Green Business Club Utrecht verschijnt er binnenkort een tijdelijke groene oase in het Moreelse Park. Een plek om van het park te kunnen genieten en even tot rust te komen in de drukte van het gebied. Heb je vragen over de Groene Oase dan kun je mailen naar utrecht@greenbusinessclub.nl.


Werkzaamheden