Tuinen van Moreelse

Projectomschrijving

Samen met bewoners en partners uit het gebied werken we aan een prettige woon- en werkomgeving in de Tuinen van Moreelse, het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Meer groen, meer levendigheid, prettiger verblijven. Hoe we dit van plan zijn, staat in de visie De Tuinen van Moreelse.

Herinrichting Laan van Puntenburg

Als eerste pakken we de Laan van Puntenburg aan. Het gaat over het gedeelte tussen de Moreelsebrug en de Inktpot. De bestrating van dit gedeelte is slechter geworden door de bouwactiviteiten. Een andere reden om deze straat aan te pakken is dat we graag een begin maken met de visie De Tuinen van Moreelse. Hoe kunnen het groen , de gebouwen en de inrichting van de straat ervoor zorgen dat je jezelf prettiger voelt in de straat?

Op maandag 17 februari hebben we om tafel gezeten met bedrijven, de Puntenburgschool en met omwonenden. Ook met de Fietsersbond is gesproken. Wat de omwonenden belangrijk vinden bij de herinrichting van de straat vind je in het beeldverslag van de avond. De opbrengst van de gesprekken met bedrijven, de school en de  Fietsersbond vind je in een ander beeldverslag

De volgende stap is het maken van een concept-Integraal Programma van Eisen en een Functioneel ontwerp. De aandachtspunten die we op 17 februari hebben opgehaald worden vertaald in een set van uitgangspunten, waarop het ontwerp gebaseerd wordt. In werkgroepen met de thema’s energie, klimaat, mobiliteit, vitaliteit en ontwerp komen we uiteindelijk tot de nieuwe inrichtingsplannen.

De set van uitgangspunten voor het ontwerp, verwerkt in een Programma van Eisen en een functioneel ontwerp, presenteren wij  vervolgens graag aan je en leggen daarbij uit wat de mogelijkheden en onmogelijkheden waren. Wij horen dan graag wat je hiervan vindt. Je wordt via een CU op Straat uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wij verwachten de bijeenkomst rond de zomer te houden.

Groene oase

Op initiatief van de Green Business Club Utrecht verschijnt er binnenkort een tijdelijke groene oase in het Moreelse Park. Een plek om van het park te kunnen genieten en even tot rust te komen in de drukte van het gebied. Heb je vragen over de Groene Oase dan kun je mailen naar utrecht@greenbusinessclub.nl.

Samen de visie De Tuinen van Moreelse uitwerken

De visie De Tuinen van Moreelse is de basis van de plannen in de Laan van Puntenburg. De visie is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 10 juli 2019 ondertekenden belangrijke partners uit het gebied in aanwezigheid van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de intentieovereenkomst. Hiermee geven zij aan te werken aan een energieneutrale, duurzame en levendige omgeving waar het prettig wonen en werken is. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de omgeving  wordt de visie vervolgens verder uitgewerkt.

Op donderdag 11 juli 2019 was er een inloopbijeenkomst op het Stadskantoor van Gemeente Utrecht. Wij zijn met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving in gesprek gegaan over de ontwikkelingen in de Tuinen van Moreelse (oa Moreelsepark) én over het ontwerp voor de inrichting van de Moreelsehoek. Als eerste project binnen Tuinen van Moreelse is dus de Laan van Puntenburg opgepakt.


Werkzaamheden