Wonderwoods

Projectomschrijving

Status

in voorbereiding

Geplande bouw

Na de zomer 2020


Aan de Croeselaan, tegenover het Beatrixgebouw, op de plek waar je nu een heuvel met gras en bomen ziet, wil de gemeente twee groene torens laten ontwikkelen met een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Wonderwoods wordt naar verwachting al opgeleverd nog voordat het Beurskwartier gebouwd wordt. Bij de ontwikkeling en de bouw wordt al wel uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid van dit nieuw te ontwikkelen stadsdeel.

In oktober 2016 is voor de ontwikkeling van het perceel Kop Beurskwartier een tenderprocedure gestart. In juni 2017 koos de gemeente voor het plan Wonderwoods van het consortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Aangezien het huidige bestemmingsplan bijvoorbeeld geen ruimte biedt voor wonen, moet dit worden herzien. Vanaf 28 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kop Beurskwartier’ zes weken ter inzage. De collegeambitie van gezond stedelijk leven is vergaand doorgevoerd in dit plan.

Natuur naar de stad

Wonderwoods wil de natuur van de Utrechtse Heuvelrug in de stad brengen met als doel een gezonder leven. Het plan bestaat uit twee groene torens van 105 en 73 meter hoog, ontworpen door Roberto Meyer van MVSA Architects en Stefano Boeri van Stefano Boeri Architetti. De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Dit wordt een verticaal bos: aan de balkons en gevels komt beplanting die afkomstig is uit de Utrechtse Heuvelrug. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en juist veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten te zien doordat de te openen atria een doorkijk bieden naar de binnenkant. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en de gebouwen passen goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds zijn ze robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds zijn ze op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het totale ontwerp markeert daarmee een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

Dakpark

Binnen de torens is plaats voor zo’n 400 appartementen en atelierwoningen, waarvan ongeveer 60% huurwoningen. De rest zijn koopwoningen. Daarnaast is er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie en inpandige stallingen voor fietsen en (deel)auto’s. Ook komt er een dakpark en een digitaal museum, genaamd ‘Playlab’. Dit biedt een beleving op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

De bouw start naar verwachting na de zomer in 2020.

De herontwikkeling van het Stationsgebied is het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Terwijl aan de Binnenstadzijde steeds meer wordt afgerond, staan er aan de Jaarbeurszijde nog veel nieuwe projecten gepland, met name in het Beurskwartier.

Meer info/ achtergrond?

  • Meer weten over de gunning in jui 2017, lees hier het persbericht van 30 juni 2017
  • Meer weten over de uitvraag van de gemeente aan de marktpartijen? Op deze site leest u meer.
  • Meer feitjes? Bekijk de factsheet over deze ontwikkeling.
  • Bekijk de site van het ontwikkelconsortium, www.wonderwoods.com

Werkzaamheden

Het conceptbestemmingsplan en de conceptomgevingsvergunning hebben vanaf vrijdag 17 januari 2020 tot en met donderdag 27 februari 2020 ter inzage gelegen. Nadat ze in het college zijn besproken gaan ze naar de gemeenteraad.  Naar verwachting worden ze rond de zomer van 2020 goedgekeurd. Na de zomer kunnen we met het echte bouwen beginnen.

Het eerste halfjaar van 2020 gebeuren er wel dingen op de plek waar Wonderwoods komt. Het terrein wordt helemaal leeg gemaakt voor de bouw. Kabels, leidingen en riolen worden verlegd of weggehaald. En er wordt onderzocht of er dingen van heel vroeger in de grond zitten. Dit is allemaal voorbereidend werk. Dan kunnen we beginnen met bouwen zodra we de vergunning hebben.

Als alles mee zit begint de bouw na de zomer van 2020. We denken dat de torens dan in 2024 klaar zijn.