Wonderwoods

Projectomschrijving

Status

in voorbereiding

Geplande bouw

Na de zomer 2020


Op loopafstand van Utrecht CS, op de kop van het toekomstige stadsdeel Beurskwartier, komt Wonderwoods: twee spraakmakende groene torens met een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Bij de ontwikkeling en de bouw is uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid van het Beurskwartier. De collegeambitie van ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ is vergaand doorgevoerd in dit plan. Wonderwoods wil de natuur in de stad brengen met als doel een gezonder leven.

Natuur naar de stad

Na een tenderprocedure koos de gemeente in de zomer van 2017 voor het plan Wonderwoods van consortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Het plan bestaat uit twee groene torens van 105 en 73 meter hoog, ontworpen door Stefano Boeri van Stefano Boeri Architetti en Roberto Meyer van MVSA Architects. De hoogste toren met het verticale bos komt tegenover het Beatrixgebouw aan de Croeselaan. Aan de balkons en gevels komt beplanting die geïnspireerd is op soorten van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en juist veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten zichtbaar door centrale ruimtes die een doorkijk naar binnen geven. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk. De groene torens passen goed bij de rest van de omgeving: enerzijds robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, anderzijds met levendige en aantrekkelijke plinten voor een prettig straatniveau.

Dakpark

In de torens komen circa 420 huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder 60 midden-huurwoningen. Ook bieden de torens plek aan kantoorruimten, gezonde horecaconcepten, fitness/yoga, kleinschalige winkels, een dakpark met een educatiecentrum en Nowhere, een digitaal museum en proeftuin waar wetenschappers en kunstenaars samen experimenteren met nieuwe technologieën en toepassingen. Er komen fietsenstallingen en een ondergrondse parkeergarage. De mix aan functies draagt bij aan de ontwikkeling van het gewenste levendige stedelijke milieu in het Beurskwartier.

De herontwikkeling van het Stationsgebied is het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Terwijl aan de Binnenstadzijde steeds meer wordt afgerond, staan er aan de Jaarbeurszijde nog veel nieuwe projecten gepland, met name in het Beurskwartier.

Meer info/ achtergrond?

  • Meer weten over de gunning in jui 2017, lees hier het persbericht van 30 juni 2017.
  • Meer weten over de uitvraag van de gemeente aan de marktpartijen? Op deze site leest u meer.
  • Meer feitjes? Bekijk de factsheet over deze ontwikkeling.
  • Bekijk de site van het ontwikkelconsortium, www.wonderwoods.com

Werkzaamheden

Aangezien het huidige bestemmingsplan bijvoorbeeld geen ruimte biedt voor wonen, moet dit worden herzien. Het conceptbestemmingsplan ‘Kop Beurskwartier’ en de conceptomgevingsvergunning hebben vanaf vrijdag 17 januari 2020 tot en met donderdag 27 februari 2020 ter inzage gelegen. Nadat ze in het college zijn besproken gaan ze naar de gemeenteraad. Naar verwachting worden ze rond de zomer van 2020 goedgekeurd en kunnen we als alles meezit in september 2020 met het het echte bouwen beginnen. We denken dat de torens dan in 2024 klaar zijn.

Het eerste halfjaar van 2020 gebeuren er wel dingen op de plek waar Wonderwoods komt. Het terrein wordt alvast helemaal leeg gemaakt voor de bouw. Kabels, leidingen en riolen worden verlegd of weggehaald. En er wordt onderzocht of er dingen van heel vroeger in de grond zitten. Dit is allemaal voorbereidend werk.