In beeld

Rijnkade gebouw

Bioscoop

The Green House

Foto-impressie Dag va…

Singel

Stationsplein

Croeselaan

Hoog Catharijne

Jaarbeurspleingebouw

Noodkap Iepen Croesel…

Bioscoop De Kade

Tram- en busstation

Route door Van Sijpes…

Roltrappen Jaarbeursp…

Utrecht Centraal

Noordertunnel

Central Park

Rijkskantoor de Knoop…

Forum

Stationsgebied Fase 2…

Jaarbeursplein

Smakkelaarsveld

Galaxy Tower: hotel e…

Moreelsehoek

Stadskantoor

Westplein wordt Lombo…

Noordgebouw

Fietsenstalling Knoop…

Stationsplein west

Moreelsebrug

Het Platform

Gebiedsaanpak Holland…

Paardenveld en -brug