Croeselaan

Stationsgebied

Status project

Croeselaan Jaarbeursplein - Van Zijstweg: in april 2019 opgeleverd
Croeselaan Van Zijstweg - De Pomp: in uitvoering


De Croeselaan, vol groen en met ruim baan voor fietsers en voetgangers. Schoner, gezonder, aangenaam. Tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg is de herinrichting klaar. Vanaf de Van Zijstweg tot De Pomp zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

2019-10/croeselaan-007
2019-10/croeselaan-007
2019-10/croeselaan-013
2019-10/croeselaan-013
2019-10/croeselaan-024
2019-10/croeselaan-024

Projectomschrijving

Status project

In gebruik

Groene ruimte voor fietsers en voetgangers

Aan de kant van de Jaarbeurs ligt een comfortabel breed fietspad van rood asfalt in 2 richtingen. Je fietst zonder kruisingen van het Westplein naar de Van Zijstweg. Op de brede groene strook in het midden staan 5 rijen bomen. Hier wandel je fijn tussen het groen en geniet je op de bankjes. Maar je vindt ook kunst en sport- en spelelementen.

Auto’s rijden met maximaal 30 km/u op 2 eenrichtingswegen naast het groen.

Duurzaam en circulair

We gebruikten voor het gedeelte tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg zoveel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de ‘oude’ Croeselaan. Het fietspad maakten we van een nieuw soort beton zonder cement. Hiervoor komt bij de productie minder CO2 vrij.

Verder vind je op de nieuwe Croeselaan:

  • lantaarnpalen opgeladen door zonnepanelen
  • dimbare LED verlichting op het fietspad
  • verkeersborden van bamboe. Bamboe groeit snel en neemt daarbij CO2 op
  • rijbanen die voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan
  • oude, niet zo vruchtbare grond vermengd met compost. Dat scheelde heel wat autoritjes voor het brengen van nieuwe grond
  • hergebruikte kunst die eerst ergens anders heeft gepronkt. Het resultaat is een mooi beeldenpark.

Herinrichting Croeselaan tussen Van Zijstweg en De Pomp

Op woensdag 28 april zijn we gestart met de herinrichting van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en De Pomp.

De werkzaamheden duren maximaal 4 maanden. Eerst wordt het deel tussen de Van Zijstweg en de Jan van Foreeststraat aangepakt. Daarna het deel tussen de Jan van Foreeststraat en De Pomp. Aansluitend voeren we de volgende werkzaamheden uit in de omgeving van de Pomp: we vergroenen de strook tussen de rijbaan en het fietspad aan de voorkant van De Pomp, versmallen de autodoorsteek en maken uitritten met drempels vanuit zijstraten richting de Croeselaan. Dit na consultatie van buurtbewoners.

De inrichting van dit gedeelte van de Croeselaan sluit qua duurzaamheid aan op het gedeelte van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein. Tussen de Van Zijstweg en de Asselijnstraat komen bijvoorbeeld ook twee gescheiden rijbanen met een bredere, groene middenberm.

In deze middenberm komen nieuwe bomen, waar mogelijk twee rijen. In het ontwerp zijn aandachtspunten van buurtbewoners verwerkt. Deze zijn opgehaald tijdens bewonersbijeenkomsten in maart 2018 en maart 2020.

In het weekend van 19 tot 21 november worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het kan zijn dat u uw parkeervak niet kan gebruiken en uw straat minder goed bereikbaar is. Fietsers en voetgangers kunnen langs de afgezette werkzaamheden fietsen en lopen. Voor automobilisten uit Dichterswijk tussen Croeselaan en Dichtersbaan geldt dat zij dit weekend niet via de Croeselaan de straten in of uit kunnen rijden. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen zij nog wel via de Van der Goesstraat richting de Vondellaan de Croeselaan verlaten. Op zondag is dit vanaf 06.00 tot 22.00 uur niet mogelijk. Dan is de uitrijdroute via de Jan van Foreeststraat en de Dichtersbaan.

Buurtbewoners hebben hierover een wijkbericht ontvangen.