Locatie Jaarbeurshallen en -terrein

Jaarbeurshallen- en terrein

Beurskwartier

Het gebied van Jaarbeurs Utrecht gaat veranderen.

Impressie Jaarbeurshallen en -terrein
Locatie Jaarbeurshallen en -terrein

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding


Jaarbeursterrein: van hallencomplex tot stadswijk

Jaarbeurs heeft in december 2019 haar Masterplan Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd. Dit is een plan om de bestaande Jaarbeurshallen te vernieuwen, maar ook om de parkeerterreinen om te bouwen tot een stedelijk gebied met woningen en kantoren. De bedoeling is dat het een nieuw, levendige en stedelijke wijk wordt die aansluit bij het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone.

Jaarbeurs heeft in oktober 2022 besloten haar plannen te herzien. Dit als gevolg van een sterke inflatie, hoge energieprijzen en fors stijgende financieringskosten. Ook een nieuwe situatie in de evenementensector na de Coronapandemie speelt een rol. Op dit moment wordt een nieuwe strategie voor de gewenste vernieuwing van de hallen door Jaarbeurs uitgewerkt. De ambities zullen meer in fases waar gemaakt worden door eerst bepaalde hallen te herontwikkelen en daarna pas de rest van het gebied aan te pakken.

Het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs sloot goed aan op de ontwikkelingen in de stad. Gezien de ambities was de gemeente gestart om voor het gebied een omgevingsvisie Jaarbeurs op te stellen. Afhankelijk van de nieuwe plannen zal gekeken worden hoe met dit proces wordt verder gegaan.

Waar is het?

Omgevingsvisie Jaarbeurs gaat over het terrein voor de toekomstige Jaarbeurshallen (Beurskwartier 2), maar ook over het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal (Beurskwartier 3) en de huidige hallen 2 t/m 5 achter de Graadt van Roggenweg (Beurskwartier 4).

De plannen voor het Beurskwartier deel 1, tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen, staat in de omgevingsvisie Beurskwartier.

De ontwikkeling Jaarbeurs wordt ongeveer begrensd door het parkeerterrein P3 waar de woonbuurt Beurskwartier wordt ontwikkeld, de kantoren aan de Graadt van Roggenweg, de Van Zijstweg en de Overste den Oudenlaan. Het omvat de huidige Jaarbeurshallen, de parkeerterreinen P2, P4 en P6 aan de overzijde van het Merwedekanaal, de oevers van het kanaal en de Casinolocatie. In totaal is het gebied meer dan 20 hectare groot.

Waarom een omgevingsvisie?

De gemeente heeft in 2017 samen met de stad een omgevingsvisie opgesteld voor het Beurskwartier. Het Jaarbeursterrein ligt in het toekomstige Beurskwartier. Maar bij het opstellen van die omgevingsvisie was er alleen een plan voor vernieuwing van de Jaarbeurshallen. Met het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs sprak Jaarbeurs de wens uit om (weer) meer onderdeel van de stad te worden en het beurs- event- en congrescentrum met omliggende parkeerplaatsen te transformeren naar een gemengd en levendig centrumgebied.

Dit zijn ingrijpende veranderingen. De gemeente was daarom gestart met een omgevingsvisie om te zorgen dat het aansluit bij de wensen van de stad en dat de omgeving meedenkt over de veranderingen. Dit proces ligt op dit moment stil als gevolg van het besluit van Jaarbeurs om haar plannen te herzien.


Participatie

Er zijn verschillende mensen met wie we, als gemeente Utrecht, in gesprek zijn gegaan over dit onderdeel van het Stationsgebied Utrecht. Zoals woonbootbewoners, gebruikers van het Merwedekanaal en organisaties rondom Jaarbeurs. Maar ook bewoners, organisaties en ondernemers uit omliggende wijken, sportverenigingen en bezoekers van het gebied hebben meegedacht over de plannen.


Nieuws

Wil je meer weten over Beurskwartier? Kijk dan op utrecht.nl/Beurskwartier of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Bouw

Nog niet gestart.