Jaarbeurspleingebouw

Stationsgebied

Het Jaarbeurspleingebouw komt aan het Jaarbeursplein te liggen, in een omgeving die de komende jaren erg verandert. De eerste ideeën zijn in december 2020 opgehaald via een online vragenlijst. De ambities, ideeën en eisen voor het gebouw zijn verwerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Bruisend, markant en gezond, dat zijn de drie belangrijkste ambities voor het Jaarbeurspleingebouw.


Locatie Jaarbeurspleingebouw
Locatie Jaarbeurspleingebouw
Tekening
Tekening
Jaarbeursplein
Jaarbeursplein
Jaarbeursplein
Jaarbeursplein

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding

Reageren op concept-SPvE

Tot en met 6 juni 2021 was het mogelijk om te reageren op het concept-SPvE. Via verschillende communicatiemiddelen zijn Utrechters gevraagd waar ze zich op verheugen, waar ze zich zorgen over maken en of ze ons nog iets mee willen geven. De reacties hebben we weergegeven in uitgebreid verslag en in een tekening. Op basis van deze reacties is het aangepaste SPvE gemaakt.

Vervolg

Het SPvE wordt eind 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Daarna wordt de aanbestedingsprocedure opgestart waarbij we op zoek gaan naar een partij die dit bijzondere gebouw gaat realiseren.

Stadsteam Jaarbeurspleingebouw

Via een ‘sollicitatieprocedure’ zijn we op zoek naar zeven betrokken Utrechters die een rol willen spelen in het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw. Dit team van Utrechters wordt betrokken bij de aanbestedingsprocedure en bij de verdere planuitwerking van dit bijzonder gebouw. Zij kunnen kritisch meekijken en meediscussiëren, krijgen een unieke kans om het hele ontwikkeltraject van dichtbij mee te maken en zitten met hun neus vooraan. Van deze Utrechters vragen we een actieve rol tijdens de verdere fasen van de ontwikkeling. Zij gaan met de ontwikkelende partijen onder andere het gesprek aan over de zorgen die naar voren zijn gekomen. Deelnemen in dit team kost tijd: bijeenkomsten en gesprekken moeten voorbereid worden (soms ook op doordeweekse momenten).

Mensen die aangegeven hebben graag op de hoogte te blijven, hebben een uitnodigingsmail voor deelname aan het Stadsteam ontvangen. Meer informatie over hoe u kunt solliciteren staat in deze mail. Bent u niet uitgenodigd, maar toch geïnteresseerd? Laat het ons uiterlijk maandag 13 december in een motivatiebrief weten. Lees hier meer over de spelregels voor deelname.

Marktconsultatie Jaarbeurspleingebouw Utrecht

Vooruitlopend op de start van de aanbesteding (verwacht februari 2022) organiseren we een marktconsultatie voor geïnteresseerde ontwikkelaars. Meer informatie of aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.

Het project staat vanaf vrijdag 29 oktober 2021 op Tenderned.
Reageren kan tot 15 november 2021.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectgroep Jaarbeurspleingebouw via het mailadres jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.

De planning is dat er eind 2024 gestart kan worden met de bouw.