Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen.

Jaarbeurspleingebouw

Stationsgebied

Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen. Je kunt hier straks werken, uitgaan, elkaar ontmoeten of bijvoorbeeld een voorstelling of expositie bezoeken. Bruisend, markant en gezond zijn de drie belangrijkste ambities voor deze plek.

Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen.
Locatie Jaarbeurspleingebouw
Een tekening met reacties van inwoners op het plan voor het Jaarbeurspleingebouw. Reacties zoals urban sports en culturele voorzieningen.
Tekening met reacties van inwoners
Je kunt hier straks werken, uitgaan en elkaar ontmoeten.
Jaarbeursplein
Jaarbeursplein
Jaarbeursplein

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Even terug in de tijd. In 2020 hebben wij suggesties voor het gebouw opgehaald bij inwoners via een online vragenlijst. Deze suggesties zijn verwerkt in een verslag (PDF, 1.9 kB) en een tekening (PDF, 6.7 kB). Deze hebben wij gebruikt om een document op te stellen waarin staat welke ambities, eisen en wensen we hebben voor dit bijzondere gebouw. Dit document heet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 8.2 kB). Inwoners konden in 2021 op dit document reageren. De reacties hebben we weergegeven in een uitgebreid verslag (PDF, 9.2 kB) en in een tekening (PDF, 4.2 kB). Op basis van deze reacties hebben wij het document nog iets aangepast.

Daarna heeft de gemeenteraad er eind 2021 goed naar gekeken en het vastgesteld. De volgende stap is dat we in 2022 via een aanbestedingsprocedure op zoek gaan naar marktpartijen die een echt plan maken voor het Jaarbeurspleingebouw. We kiezen in het voorjaar van 2023 het beste plan. Dit plan wordt dan verder uitgewerkt en uiteindelijk gebouwd.

Stadsteam

Een team van negen enthousiaste Utrechters krijgt een actieve rol bij deze zoektocht naar de beste marktpartij. Dit team gaat met geïnteresseerde marktpartijen in gesprek en heeft het onder andere over de wensen en zorgen die door de stad zijn aangegeven.

Wil je weten hoe het Stadsteam een belangrijke bijdrage levert om tot het beste plan voor de stad te komen? Kijk dan op deze pagina.


Partner gezocht, met als start de Partnerselectiefase!

Wij startten in februari 2022 met onze zoektocht naar een geschikte marktpartij en een toparchitect voor de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw. Marktpartijen konden zich tot 24 maart 2022 melden op Tenderned.

In de Partnerselectiefase hebben geïnteresseerde marktpartijen referenties van eerdere projecten aangeleverd om aan te tonen dat ze geschikt zijn voor de ontwikkeling van dit bijzondere gebouw. Zo lieten partijen bijvoorbeeld zien dat zij eerder een multifunctioneel gebouw hebben ontwikkeld en een iconisch, architectonisch ontwerp hebben gemaakt. De marktpartijen hebben daarnaast aangegeven welke toparchitect(en) zij in hun teams hebben opgenomen.

Op basis van deze aanmeldingen vond de partnerselectie plaats. Ook bij deze fase van de aanbesteding speelde het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw een rol. De Selectiecommissie wordt daarnaast ook geadviseerd door het Supervisieteam en de culturele adviesraad.

Visieselectiefase

Op 17 mei 2022 was de kick-offbijeenkomst voor de Visieselectiefase. Met een speciale rol voor skater Keet Oldenbeuving en het Stadsteam. Specialisten van gemeente Utrecht hebben de thema’s Bruisend, Markant en Gezond nog eens toegelicht. Op 30 juni hebben de marktpartijen vervolgens hun visies gepresenteerd. Hierbij waren leden van het selectieteam, Stadsteam en het supervisieteam van gemeente Utrecht aanwezig. Op 6 juli hebben de gekozen marktpartijen gehoord dat zij naar de volgende fase zijn. Tijdens de zomermaanden is de Planselectieleidraad opgesteld.

Planselectiefase

Begin september 2022 is de laatste fase van de aanbesteding Jaarbeurspleingebouw van start gegaan. Gemeente Utrecht heeft met de gekozen marktpartijen de vorige fase en de aankomende fase besproken. Tot december vinden er nog meer gesprekken plaats, de dialooggesprekken. Het Stadsteam gaat hierbij als eerste met de marktpartijen in gesprek. Zo komen we samen tot een stevig document, de definitieve Planselectieleidraad. Op basis van deze leidraad maken de marktpartijen hun plan voor het Jaarbeurspleingebouw.

We verwachten dat partijen in februari 2023 hun plannen indienen zodat we in het voorjaar weten welk plan wint en gebouwd gaat worden op het Jaarbeursplein.Werkzaamheden

We verwachten dat begin 2025 begonnen kan worden met de bouw van het Jaarbeurspleingebouw.

Vragen?

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de projectgroep Jaarbeurspleingebouw via het mailadres: jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.

Ontmoet het Stadsteam

De komende weken zetten we de verschillende leden in de spotlights: wat motiveert hen om deel te nemen? Wat brengen ze en wat halen ze uit hun deelname? Wat zijn hun ervaringen? Klik en lees.