Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen.

Jaarbeurspleingebouw

Stationsgebied

Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen. Je kunt hier straks werken, uitgaan, elkaar ontmoeten of bijvoorbeeld een voorstelling of expositie bezoeken. Bruisend, markant en gezond zijn de drie belangrijkste ambities voor deze plek.

Oopen van bovenaf gezien
Oopen van bovenaf gezien
Oopen
Oopen
Oopen
Oopen
Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen.
Locatie Jaarbeurspleingebouw
Je kunt hier straks werken, uitgaan en elkaar ontmoeten.
Jaarbeursplein
tekening Jaarbeurspleingebouw
tekening Jaarbeurspleingebouw

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In 2020 hebben we suggesties voor het gebouw opgehaald bij inwoners via een online vragenlijst. Deze suggesties zijn verwerkt in een verslag (PDF, 1.9 kB) en een tekening (PDF, 6.7 kB). Deze zijn gebruikt om een document op te stellen waarin staat welke ambities, eisen en wensen we hebben voor dit bijzondere gebouw. Dit document heet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 8.2 kB). Inwoners konden in 2021 op dit document reageren. De reacties hebben we weergegeven in een uitgebreid verslag (PDF, 9.2 kB) en in een tekening (PDF, 4.2 kB). Op basis van deze reacties hebben wij het document nog iets aangepast.

Daarna heeft de gemeenteraad het eind 2021 vastgesteld en zijn we in 2022 via een aanbestedingsprocedure op zoek gaan naar marktpartijen om een concreet plan te maken voor het Jaarbeurspleingebouw. Deze procedure is bijna afgerond. Op 5 april 2023 is het winnende plan bekendgemaakt: Oopen, een ontwerp van de Londense architect Heatherwick Studio in samenwerking met het Rotterdamse Barcode Architects. Initiatiefnemer is projectontwikkelaar Edge. Op 13 juni 2023 werden de officiële papieren getekend en de bouw van Oopen start naar verwachting in 2025.


Stadsteam

Een team van negen enthousiaste Utrechters heeft een actieve rol gespeeld bij onze zoektocht naar de beste marktpartij. Dit team ging met geïnteresseerde marktpartijen in gesprek en heeft het onder andere gehad over de kansen, wensen en zorgen die door de stad zijn aangegeven. Dat de inzet van het Stadsteam een succes is geweest, is te lezen in het Verslag Stadsteam Jaarbeurpleingebouw. Het is dan ook niet verrassend dat ontwikkelaar Edge en architectuurstudio Nudus het Stadsteam ook in de volgende fases van de ontwikkeling bij hun plannen betrekken.

Eerder zijn de leden van het Stadsteam in de spotlight gezet: wat motiveert hen om deel te nemen? Wat brengen én halen ze uit hun deelname? Klik en lees.

Werkzaamheden

We verwachten dat in de loop van 2025 begonnen kan worden met de bouw van het Jaarbeurspleingebouw. De bouwtijd bedraagt circa drie jaar.

Vragen?

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de projectgroep Jaarbeurspleingebouw via het mailadres: jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.