Rijkskantoor de Knoop

Rijkskantoor de Knoop

Stationsgebied

Status project

Opgeleverd in 2018


In 2018 opende Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan.

Vanaf Croeselaan
Vanaf Croeselaan
Impressie Rijkskantoor de Knoop
Impressie Rijkskantoor de Knoop
Atrium
Restaurant
Impressie Rijkskantoor de Knoop
Impressie Rijkskantoor de Knoop
Knoopkazerne 2012

Projectomschrijving

Status project

In gebruik

Feiten & cijfers
Architect CEPEZED (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing)
Werkplekken 1.070
Werknemers +/- 1.700
Oppervlakte 30.000
Oppervlakte vergadercentrum 6.000 m2
Gastwerkplekken 75
Fietsparkeerplekken 500
Parkeerplekken 200

Dit complex onderging een duurzame transformatie van kazerne tot rijkskantoor voor verschillende rijksdiensten. De werkzaamheden bestonden uit een combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne. Zo ontstond er een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo).

Onderdelen van de herontwikkeling zijn: het gedeeltelijk slopen en strippen van de oude kazerne. Uitgangspunt hierbij was om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Er kwam een nieuwe aanbouw met vergadercentrum voor 1000 bezoekers. Het casco van de voormalige Knoopkazerne is getransformeert tot rijkskantoor. Daarbij fungeert het nieuwe atrium als verbinding tussen het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte is ingericht met onder andere een plein (het Knoopplein) en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

In de eerste helft van 2016 is een deel van de kazerne gesloopt. In juni 2016 is officieel gestart met de (her)bouw van het nieuwe rijkskantoor. Opening was op 17 mei 2018.

Meer informatie is te vinden op de website van het rijksvastgoedbedrijf. Rijkskantoor De Knoop is gerealiseerd door R Creators (een samenwerking van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam). Artist impressions: Consortium R Creators.