Smakkelaarsveld met de tunnel voor bus en tram

Smakkelaarsveld

Stationsgebied

Het Smakkelaarsveld verandert de komende jaren in het Smakkelaarspark: een stadspark waar bebouwing en groen samengaan. De bouw van fase 2 start later dan gepland. Voor 1 juli 2024 gaat de schop naar alle waarschijnlijkheid de grond in. Straks staan hier drie gebouwen midden in een groen stadspark waar je even kunt ontsnappen aan de hectiek van de stad. 

Het park wordt over de bus- en trambaan heen gelegd zodat het zo groot mogelijk wordt. Daarmee wordt ook het omgevingsgeluid in het park en voor de woningen tot een minimum beperkt. We sluiten de Leidse Rijn weer aan op de singel en bouwen twee bruggen zodat het Smakkelaarspark goed bereikbaar is. 

Impressie Smakkelaarsveld
Tekening Smakkelaarsveld
Time Cap op Smakkelaarsveld
Maayke Brouwer
de tram/bus overkluizing

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering


Drie bouwfases

Het Smakkelaarsveld ligt in een complexe bouwomgeving: naast het spoor, bovenop een bus- en trambaan, veel hoogteverschillen en veel kabels en leidingen onder de grond. Het project is daarom opgesplitst in drie bouwfases:

1. De bouw van de tramoverkluizing en voorzien van een groene afwerking middels hydroseeding
2. De bouw van de drie gebouwen óp de overkluizing (in 2024/2025/2026)
3. De realisatie van het park en de Leidse Rijn (begin 2026)

 

Hallo dan computer

Voordat de architecten gingen ontwerpen, is met computersimulaties bepaald waar de woningen en het park het beste gepositioneerd kunnen worden. Zo ontstaat een gezond park met woningen: met zo weinig mogelijk hinder van wind en geluid en zo veel mogelijk zonlicht. Dit op een locatie waar dat niet vanzelfsprekend is. In september 2018 is het winnende plan gepresenteerd: Het oog van de orkaan, door ontwikkelaar Lingotto en partners.  Er komt een park van circa 6.000 m2, een deel van de Leidse Rijn wordt aangelegd en er komt er een haventje. Ook komen er 169 koop- en huurwoningen (waarvan 30 in de middenhuur), werkplekken (circa 4.500 m2), horeca op het dak van het kantoorgebouw en in het park (700 m2) en leisure (1.100 m2). Alle info en meer op de website Smakkelaarspark.nl.

Randvoorwaarden voor een complexe plek

In 2017/2018 maakten drie verschillende partijen een plan voor deze complexe plek. In de voorselectie hadden ze nog geen plan; ze werden uitgekozen op hun vermogen tot samenwerken. De gemeenteraad gaf in 2017 een aantal randvoorwaarden mee waaraan de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld moest voldoen:

  • het water van de Leidse Rijn moest terugkomen met ruimte voor wonen en veel groen;
  • De aanleg van de Leidsche Rijn en van de openbare ruimte moest worden betaald van de opbrengsten van woningen;
  • Het Smakkelaarsveld moest goed verbonden worden met de omgeving en duurzaam en hoogwaardig worden ontwikkeld.

De stad en de plek

In 2017 startte de gemeente het participatietraject: op 14 en 15 september was iedereen welkom om een bakkie te komen drinken op het Smakkelaarsveld en te vertellen waarom hij/zij straks naar het Smakkelaarsveld zou (willen) komen. Daarna volgden nog meer bijeenkomsten. We hebben een plaatje van het proces gemaakt. De uitkomsten van de participatie zijn samengevat in de leidraad. Hierin is de toekomstige identiteit van deze plek vastgelegd.

Gemeente maakt start bouw mogelijk

Eind januari 2024 zijn de contracten ondertekend die het mogelijk maken om voor de zomer met de bouw te starten. Dit is een aanvulling op het contract dat de gemeente en ontwikkelaar Lingotto in december 2021 tekenden. Start bouw werd toen gepland voor 2022 maar dat liep anders. Mede door de oorlog in Oekraïne stegen de bouw- en energiekosten zo erg dat de bouw niet kon starten. Om het project op gang te houden, stelt de gemeente nu een voorlopige bijdrage beschikbaar. Lingotto krijgt deze alleen maar als aan het einde blijkt dat er nog steeds een tekort op het project zit.

De exacte startdatum van de bouw kunnen we niet noemen, omdat er nog zaken opgelost moeten worden zoals netcongestie (dat is als de vraag naar het transport van elektriciteit groter is dan het aanbod). Lingotto, gemeente Utrecht en partners werken er hard aan om dit op te lossen. Andere seinen staan op groen: er is een aannemer, de woningen en kantoren zijn in de verkoop en de omgevingsvergunning is vorig jaar aangevraagd.