Smakkelaarsveld met de tunnel voor bus en tram

Smakkelaarsveld

Stationsgebied

Het Smakkelaarsveld verandert de komende jaren in het Smakkelaarspark: een stadspark waar bebouwing en groen samengaan. De bouw van fase 2 start later dan gepland. Eind 2023/begin 2024 gaat de schop naar alle waarschijnlijkheid in de grond. Straks staan hier drie gebouwen midden in een groen stadspark waar je even kunt ontsnappen aan de hectiek van de stad. 

Het park wordt over de bus- en trambaan heen gelegd zodat het zo groot mogelijk wordt. Daarmee wordt ook het omgevingsgeluid in het park en voor de woningen tot een minimum beperkt. We sluiten de Leidse Rijn weer aan op de singel en bouwen twee bruggen zodat het Smakkelaarspark goed bereikbaar is. 

Impressie Smakkelaarsveld
Impressie Smakkelaarsveld
Impressie Smakkelaarsveld
Impressie Smakkelaarsveld
Tekening Smakkelaarsveld
Time Cap op Smakkelaarsveld
Maayke Brouwer
de tram/bus overkluizing

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering

Drie bouwfases

Het Smakkelaarsveld ligt in een complexe bouwomgeving: naast het spoor, bovenop een bus- en trambaan, veel hoogteverschillen en veel kabels en leidingen onder de grond. Het project is daarom opgesplitst in drie bouwfases:

1. De bouw van de tramoverkluizing en voorzien van een groene afwerking middels hydroseeding
2. De bouw van de drie gebouwen óp de overkluizing (in 2023/2024)
3. De realisatie van het park en de Leidse Rijn (begin 2026)

 

Hallo dan computer

Voordat de architecten gingen ontwerpen, is met computersimulaties bepaald waar de woningen en het park het beste gepositioneerd kunnen worden. Zo ontstaat een gezond park met gezonde woningen: met zo weinig mogelijk hinder van wind en geluid en zo veel mogelijk zonlicht. Dit op een locatie waar dat niet vanzelfsprekend is. In september 2018 is het winnende plan gepresenteerd: Het oog van de orkaan, door ontwikkelaar Lingotto en partners. Alle info en meer vind je op de website Smakkelaarspark.nl.

Het mag wat kosten maar geen belastinggeld

In 2017/2018 maakten drie verschillende partijen een plan voor deze complexe plek. Zij zijn geselecteerd in een speciale voorselectie. In de voorselectie hadden nog geen plan, maar zijn ze geselecteerd op hun vermogen tot samenwerken. De gemeenteraad gaf in 2017 een aantal randvoorwaarden mee waaraan de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld moest voldoen: het water van de Leidse Rijn moest terugkomen met ruimte voor wonen en veel groen. De aanleg van de Leidsche Rijn en van de openbare ruimte moest worden betaald van de opbrengsten van woningen. Het Smakkelaarsveld moest goed verbonden worden met de omgeving en duurzaam en hoogwaardig worden ontwikkeld.

De stad en de plek

In 2017 startte de gemeente het participatietraject: op 14 en 15 september was iedereen welkom om een bakkie te komen drinken op het Smakkelaarsveld en te vertellen waarom hij/zij straks naar het Smakkelaarsveld zou (willen) komen. Daarna volgden nog meer bijeenkomsten. We hebben een plaatje van het proces gemaakt. De uitkomsten van de participatie zijn samengevat in de leidraad. Hierin is de toekomstige identiteit van deze plek vastgelegd.