Vredenburgknoop

Vredenburgknoop

Stationsgebied

Status project

in gebruik

Opgeleverd

voorjaar 2016


Daar waar de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel straks samenkomen is een nieuw stelsel van bruggen gebouwd: de Vredenburgknoop.

Mensen fietsen over de Vredenburgknoop
Fietsers op de Vredenburgknoop
Ontwerp Vredenburgknoop
De sloop van het Vredenburgviaduct vond plaats op juni 2012
Sloop Vredenburgviaduct, juni 2012
Ontwerp Vredenburgknoop
Zicht vanaf Vredenburgknoop op Smakkelaarsveld en knipstraatbrug
Zicht vanaf Muziekpaleis op Smakkelaarsveld en het water
Zicht vanaf Muziekpaleis op Smakkelaarsveld
Zicht op Smakkelaarsveld
Zicht op Smakkelaarsveld
10 september 2015
10 september 2015
10 september 2015
Zichtbak Singel Noord 2007
Zichtbak Singel Noord 2018

Projectomschrijving

Status project

In gebruik

Feiten & cijfers
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Architect Movares
Aannemer Heijmans
Aantal bruggen 5

Het Vredenburg sluit weer aan op de herstelde Catharijnesingel en loopt via een nieuw kruispunt door richting het Smakkelaarsveld en Utrecht Centraal. De route vanaf het Smakkelaarsveld over de Catharijnesingel naar Vredenburg is één van de drukste knooppunten in de binnenstad. Dagelijks passeren ruim 25.000 fietsers en zo'n 2.856 bussen deze plek. De uitdaging in het ontwerpen van deze nieuwe kruising lag vooral in het scheppen van duidelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers. In het nieuwe ontwerp zijn auto’s, bussen, fietsers en voetgangers duidelijk van elkaar gescheiden.

Het Vredenburg sluit weer aan op de herstelde Catharijnesingel en loopt via een nieuw kruispunt door richting het Smakkelaarsveld en Utrecht Centraal. De route vanaf het Smakkelaarsveld over de Catharijnesingel naar Vredenburg is één van de drukste knooppunten in de binnenstad. Dagelijks passeren ruim 25.000 fietsers en zo'n 2.856 bussen deze plek. De uitdaging in het ontwerpen van deze nieuwe kruising lag vooral in het scheppen van duidelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers. In het nieuwe ontwerp zijn auto’s, bussen, fietsers en voetgangers duidelijk van elkaar gescheiden.

Het oude Vredenburgviaduct is gesloopt en vervangen door een nieuw stelsel van bruggen, over het water van de Catharijnesingel. 

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Utrecht uit het overgenomen programma van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN)