Ga met Stadslab mee ‘on tour’!

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad. In het Stadslab, op de 2e verdieping in het Stadskantoor, werkt de gemeente aan de plannen voor deze ontwikkeling. Dit doen we open en onderzoekend, in dialoog met bewoners, belanghebbenden en experts. Op alle werkdagen ben je welkom in het Stadslab.

Stadslab on tour

Het Stadslab van de gemeente organiseerde op zaterdag 24 september in het Beatrixgebouw een stadsgesprek èn festival over het nieuwe deel van het centrum. Daar hebben in totaal ongeveer 300 mensen meegepraat, ideeen ingebracht en kennisgemaakt met de plannen voor de uitbreiding van het stadscentrum.

 

Op dinsdag 6 december was er een vervolg Stadsgesprek. 
Tijdens dit stadsgesprek werden de voorlopige ontwerpen gepresenteerd voor de twee deelgebieden van het nieuwe centrum - dit zijn het Beurskwartier en het Lombokplein.  De presentatie kun je hier vinden

De ontwerpen worden opgenomen in een Structuurvisie die voor deze gebieden in voorbereiding is. De conceptstructuurvisie wordt begin 2017 aan het college voorgelegd.

Om je een idee te geven van het ontwerp voor het Beurskwartier en Lombokplein, kun je hier de plankaart bekijken. 

Lees hier het verslag van gesprekken op 6 december.

Verslag Stadsgesprek 24 september

Hier lees en blader je door door het inhoudelijk verslag van de themagesprekken.

Of bekijk hier het sfeerverslag op video, met onder andere korte gesprekjes met deelnemers en bezoekers

Of bekijk de film met verhalen en herinneringen van bewoners.  Aan boord van een Vip-bus (een omgebouwde oude SRV-wagen) gaf een kapper aan mensen een knipbeurt in ruil voor hun verhalen en herinneringen aan Lombok, Jaarbeursgebied of Westplein.

Er is een korte en een lange versie van deze film.  

Stadsdialoog

Architectuurcentrum Aorta organiseerde op donderdagavond 13 oktober een dialoog met de stad. Hierin werd verder gesproken over de uitkomsten van 24 september. Het verslag van deze avond vind je hier

Zeven keuzedocumenten

Voordat we in het nieuwe deel van het centrum kunnen gaan bouwen zijn er nog veel keuzes te maken over de inrichting ervan. Er zijn zeven keuzedocumenten gemaakt die centraal stonden bij de bijeenkomsten op 24 september en 13 oktober. Ze gaan over de thema’s:

1. identiteit - Wat is de Utrechtse maat en vorm van stedelijkheid?   

2. structuur - Wat wordt de juiste mix van wonen, werken en ontspanning?

3. stad op ooghoogte – Wat is er te beleven op straat?

4. gezondheid  - Gezonde verstedelijking is het uitgangspunt, maar hoe krijgen we dat voor elkaar?  

5. duurzaamheid - Is een energieneutraal gebied haalbaar?

6. mobiliteit & parkeren  - Wat zijn de beste oplossingen voor de (auto)bereikbaarheid?

7. ontwikkelstrategie. Hoe maken we alle ambities waar?

Er is ook een samenvatting van alle keuzedocumenten gemaakt.

Bijlagen bij Mobiliteit & parkeren: onderzoek kabelbaan en achtergronddocument.

Festival ‘Kijk voorbij je horizon’

Met het toekomstige nieuwe, grotere centrum van Utrecht gaat de stadshorizon ingrijpend veranderen. Hoe en op welke manier? Daar geven we samen vorm aan. Bij de workshops en infomarkt op het festival van 24 september kon je inspiratie opdoen en ideeen achterlaten. Er was een programmaboekje om je op weg te helpen.   

Hoe verder?

De totale opbrengst van de bijeenkomsten op 24 september, 13 oktober en 6 december gebruikt de gemeente bij het maken van een structuurvisie voor het nieuwe, grotere centrum van Utrecht. Deze structuurvisie zal zomer 2017, na inspraak, door de gemeenteraad worden vastgesteld.