Een illustratie van een stadsteam in gesprek

Stadsteam Jaarbeurspleingebouw

Een team van negen enthousiaste Utrechters had een actieve rol bij de zoektocht naar de beste marktpartij voor het maken van het Jaarbeurspleingebouw. Dit team was met geïnteresseerde marktpartijen in gesprek en behartigde de wensen en zorgen die de stad eerder aangaf.

Leden van het Stadsteam zijn Jeroen Niemans, Joy Mangroelai, Nienke Huitink, Emiel van Ekert, Jop Beumers, Boris Furman, Gerard Aaftink, Robbin Knuivers en Marthe de Haan.

Voorbereidende fase

Eerste bijeenkomst: de start

Het Stadsteam voor de aanbesteding van het Jaarbeurspleingebouw is in maart 2022 officieel van start gegaan. De leden hebben kennis gemaakt met elkaar en met wethouder Eelco Eerenberg die voor de gelegenheid een feestelijke taart meenam.

Negen Utrechters met verschillende achtergronden adviseren het Selectieteam van de gemeente bij de keuze van een partij om het Jaarbeurspleingebouw te ontwikkelen. Mannen en vrouwen, jong en ouder met verschillende achtergronden, uit de hele stad, vormen samen een Stadsteam.

Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de leden kennis met elkaar en met enkele mensen achter de projectorganisatie van de aanbesteding. Ze kregen een spoedcursus aanbesteden om goed beslagen ten ijs te komen.

Tweede bijeenkomst: de talkshow

 Tijdens deze bijeenkomst werden de thema’s Gezond stedelijk leven, Markant, Bruisend, Gezond en Grondexploitatie besproken. De leden werden hierover tijdens de bijeenkomst bijgepraat en konden uiteraard zelf ook vragen stellen. Een greep uit de vragen die aan bod kwamen tijdens de talkshow over het Jaarbeurspleingebouw:

 • Welke vorm van kunst en cultuur (zoals theater, beeldende kunst, dans) maakt een goede kans in het Jaarbeurspleingebouw?
 • Welke gebouwvormen (o.a. een toren of een blok) passen allemaal op deze plek met de voorgestelde maximale hoogte van 105 meter?
 • Hoe zorgen we ervoor dat start-ups en scale-ups zorgen voor de gewenste levendigheid in en rondom het gebouw?
 • Lokale, duurzame bronnen, water opvangen, hittestress beperken, voldoende nestelplaatsen …. Welke duurzame ideeën hebben we nog meer voor het Jaarbeurspleingebouw?
 • Wat maakt een gebouw een groen en gezond gebouw?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de mooie plaatjes ook werkelijkheid worden?

Aan het einde van de bijeenkomst werd elk lid van het Stadsteam gevraagd welke twee belangrijke punten zij in het vervolgproces extra aandacht willen geven. Belangrijk zijn:

 • inclusiviteit,
 • skaten,
 • lokale creativiteit,
 • inbedding en interactie met omgeving,
 • klimaat/duurzaam,
 • beweging/uitnodigend,
 • samenhang,
 • ontmoeten,
 • 24/7 levendigheid/nachtleven,
 • houdbaar,
 • kunst,
 • rooftopbar,
 • groen gebouw,
 • sociale werkplekken.

Tijdens de bijeenkomsten van het Stadsteam houden we de praatplaat (PDF, 4.3 kB) erbij met daarop de eerder opgehaalde input uit de stad (wensen, kansen en zorgen)!

Partnerselectiefase

In de Partnerselectiefase hebben geïnteresseerde marktpartijen referenties van eerdere projecten aangeleverd om aan te tonen dat ze geschikt zijn voor de ontwikkeling van dit bijzondere gebouw. Zo lieten partijen bijvoorbeeld zien dat zij eerder een multifunctioneel gebouw hebben ontwikkeld en een iconisch architectonisch ontwerp hebben gemaakt. De marktpartijen hebben daarnaast aangegeven welke toparchitect(en) zij in hun teams hebben opgenomen.

De leden van het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw doken tijdens de derde bijeenkomst op 19 april 2022 samen in de stukken. Bij het bespreken van de referenties kwamen onder andere de volgende aandachtspunten naar voren voor de volgende fase:

 • Graag zien we een gebouw waar verbinding gevoeld wordt tussen alle verschillende gebruikers, zowel bezoekers als werkenden;
 • De buitenkant van het gebouw moet nadrukkelijk meedoen (‘een omgekeerde jas’);
 • Dit gebouw is een kans om Utrecht vanaf bovenaf te ervaren;
 • Toegankelijkheid is een aandachtspunt (ook voor minder-validen);
 • Een gezond gebouw is meer dan een groen gebouw;
 • Duurzaamheid? Jullie kunnen meer. Prikkel ons!

Volgens het Stadsteam moet het Jaarbeurspleingebouw een spraakmakend gebouw worden, iconisch in zijn gebruik. Het gebouw moet de plek veroveren en het mag wel een tikkie brutaler! Om hiervoor te zorgen leverde het Stadsteam ook een bijdrage aan de Visieselectieleidraad die voor de marktpartijen de basis was bij de volgende fase.

Visieselectiefase

Op 17 mei was de kick-offbijeenkomst voor de Visieselectiefase. Olympisch Skater Keet Oldenbeuving en haar Argentijnse maatje hebben de marktpartijen laten zien wat voor identiteit het Jaarbeursplein nu heeft. Deze ‘urban vibe’ willen we met de komst van het gebouw graag versterken. Na de demo heeft het Stadsteam de marktpartijen verteld wat de stad belangrijk vindt. Vervolgens hebben specialisten van de gemeente de thema’s bruisend, markant en gezond nog eens extra toegelicht. Een mooi samenspel.

Op 30 juni 2022 hebben de marktpartijen vervolgens hun visies gepresenteerd tijdens een spannende dag. Zowel voor de marktpartijen als voor de andere aanwezigen. Dit waren leden van het Selectieteam, Stadsteam en het Supervisieteam van gemeente Utrecht. Het was een spetterende dag, waarbij het Stadsteam precies deed waarvoor het in het leven was geroepen. Kritische vragen stellen en het hart van de stad laten spreken.

Op 6 juli hebben de gekozen marktpartijen gehoord dat zij naar de volgende fase zijn. Tijdens de zomermaanden is de Planselectieleidraad opgesteld. Ook dit keer heeft het Stadsteam de leidraad weer van het nodige commentaar voorzien.

Planselectiefase

Begin september 2022 is de laatste fase van de aanbesteding Jaarbeurspleingebouw van start gegaan. Gemeente Utrecht heeft met de gekozen marktpartijen de vorige fase en de aankomende fase besproken. Tot december vinden er nog meer gesprekken plaats, de dialooggesprekken. Het Stadsteam gaat hierbij als eerste met de marktpartijen in gesprek en legt de lat hoog. Zo komen we samen tot een stevig document, de definitieve Planselectieleidraad. Op basis van deze leidraad maken de marktpartijen hun plan voor het Jaarbeurspleingebouw.

Bekendmaking

In april 2023 is uiteindelijk bekend geworden welke partij, met welk ontwerp, het nieuwe Jaarbeurspleingebouw mag maken. Lees er hier alles over.