Muurschildering door Hansje van Halem

Gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren

Stationsgebied

We hebben een nieuw TivoliVredenburg, een nieuw Hoog Catharijne en een nieuw Vredenburgplein. Stuk voor stuk ontmoetingsplekken voor inwoners en bezoekers van onze stad. Maar de straten rond deze gebouwen en het plein,  de Hollandse en Vlaamse Toren, worden nu in de avonduren als verlaten en sociaal onveilig ervaren. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) en de omwonenden willen samen het gebied rond TivoliVredenburg aantrekkelijker en levendiger maken. We gaan de straten met elkaar verbinden, de open uitstraling van TivoliVredenburg en Hoog Catharijne doortrekken naar de buitenruimte en de openbare ruimte aantrekkelijker inrichten.

Vredenburgplein
Vredenburgplein
Vlaamse Toren
de singel en Tivoli Vredenburg
Tivoli Vredenburg
Muurschildering door Hansje van Halem

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering

Aanleiding

Naast de wens van bovengenoemde partijen om het gebied aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er twee aanleidingen voor de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren.

 • Het rapport Gehrels uit 2016 (‘Ruimte voor TivoliVredenburg’) adviseerde de binnenwereld en buitenwereld met elkaar te verbinden en het gebouw meer open te maken op de begane grond. Dit is overgenomen door het college en goedgekeurd door de raad. In het nieuwe adviesrapport uit 2020 (‘TivoliVredenburg voor iedereen’) hebben ze dit opnieuw benadrukt.
 • Raadsmotie 59 (29-6-2017) gaf een duidelijke boodschap af: maak levendige straten van de Vlaamse en Hollandse Toren en verminder de fietsenoverlast.

Om welke straten gaat het?

Het gaat om:

 • De Hollandse Toren; het stuk tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne dat ook de 24-uurs route van stad naar trein is;
 • De Vlaamse Toren: de straat tussen het Vredenburgplein en de Vredenburg waar nu veel fietsen worden geparkeerd;
 • De Vredenburgkade: het gebied tussen de singel en TivoliVredenburg;
 • Vredenburg: het voetpad aan de voorkant van het muziekcentrum.

Deze straten verbinden Hoog Catharijne, TivoliVredenburg, Wijk C en het Vredenburgplein. TivoliVredenburg en Hoog Catharijne trekken cultuur-en muziekliefhebbers en winkelend publiek uit Utrecht en de rest van Nederland aan. Daarnaast is de markt op drie dagen in de week een veel bezochte ‘buurman’ in het gebied.

Wat is het idee?

Er is een ambitiedocument opgesteld waarin alle partijen hun wensen voor de gebiedsaanpak hebben gebundeld. Hierin spreken we van de ‘FAME’-straten:

 • In de ‘FOOD Street’ (Vredenburgkade) kunnen bewoners en bezoekers van Utrecht genieten van een hapje en drankje met uitzicht op de singel.
 • In de ‘ART Street’ (Hollandse Toren) is in 2021 een muurschildering aangebracht, gaan we een restant van Kasteel Vredenburg plaatsen.
 • In de ‘MUSIC Street’, waar nu de artiesteningang is, komt meer groen in plaats van fietsen en geven we de etalage van de winkel een aantrekkelijke inrichting.
 • In de ’ENERGY Street’, met het drukste fietspad van Nederland, communiceren we het culturele aanbod.

De gebiedsaanpak bestaat uit vier delen, en wordt in fases uitgevoerd.

 1. Maken van een extra entree van muziekcentrum TivoliVredenburg op de hoek van het Vredenburgplein met Hollandse/Vlaamse Toren.
 2. De zichtbaarheid van TivoliVredenburg verbeteren door middel van verlichting en naamgeving.
 3. Herinrichting openbare ruimte: meer voor groen & aandacht voor duurzaamheid, verlichting & aanpak van het fietsparkeren.
 4. Verlevendigen plint in de Vlaamse Toren.

Planning

 • Juni 2021: plannen voor herinrichting openbare ruimte worden gedeeld met direct omwonenden 
 • Juli 2021: raad beslist over financiering voor de verbouwing bij TiVoliVredenburg
 • Juli 2021: aanbrengen muurschildering in de Hollandse Toren
 • Winter 2021/2022: participatie Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp openbare ruimte en officiële inspraakmogelijkheid
 • Eind 2022: afronden definitief ontwerp nieuwe publieksingang TivoliVredenburg.
 • Eind 2022: vergunningaanvraag en start aanbesteding nieuwe publieksingang TivoliVredenburg.
 • Begin 2023: afronden voorlopig ontwerp openbare ruimte en ontwerp laten vaststellen door het college van B&W.
 • Voorjaar 2023: uitwerken definitief ontwerp openbare ruimte in samenwerking met de aannemer.
 • Voorjaar / zomer / najaar 2023: verbouwing TivoliVredenburg.
 • Zomer / najaar 2023: herinrichting openbare ruimte.