Projecten

Jaarbeursplein

Het Jaarbeursplein is sinds 2018 ruim twee keer zo groot als voorheen en geschikt gemaakt voor manifestaties en evenementen. De grote vijver kan afgedekt worden en dienen als podium. Richting het station zie je een enorme trappen…

Lees meer

Kop Amsterdamse Straatweg-Oude Daalstraat

Kop Amsterdamse Straatweg en Oude Daalstraat in Utrecht

Wat komt er? Er zijn 3 randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen: er is een goede ruimtelijke inpassing in de buurthet groen is van een goede kwaliteithet is financieel haalbaarMogelijkheden We onderzochten wat de mogelij…

Lees meer

De Knoop 2 en 3

Locatie van de nieuwe Knoop 2 en 3, gezien vanaf de Moreelsebrug

Wat is De Knoop 2 en 3? In 2014 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Knoop-locatie vast. In dit plan gaat het om de realisatie van vier gebouwen. Het eerste gebouw, rijkskantoor de Knoop waarin de Belastingdienst is…

Lees meer

Ondaatje

Locatie van Ondaatje

Er komen sociale en middeldure huurwoningen in Ondaatje ter vervanging van de woningen aan de Croeselaan die worden gesloopt of getransformeerd om het Beurskwartier te bouwen. Het gaat om maximaal 60 sociale en middeldure huurwon…

Lees meer

Tramhalte Jaarbeursplein

Tramhalte op het Jaarbeursplein

Planning Start 18 oktober, gereed eind december 2021Vanaf 18 oktober  Aannemer D. van der Steen B.V. begint met werkzaamheden aan de tramhalte, aan de kant van de Volksbank. Als eerste worden er werkzaamheden aan de kruising…

Lees meer

Roltrappen Jaarbeursplein

Jaarbeursplein

Roltrappen naast de fietsenstalling Er is gestart met de 2 roltrappen naast de fietsenstalling, aan de linkerkant vanaf het jaarbeursplein gezien. Op maandag 18 oktober startten de voorbereidende werkzaamheden. Het daad…

Lees meer