Park Beurskwartier met veel groen en hoogbouw

Aflevering 4 – Podcast Beurskwartier

In het Beurskwartier kan je een ‘ommetje’ door het toekomstige Beurskwartier lopen door te luisteren naar een podcast. Kan je de podcast niet beluisteren? Je kunt op deze pagina aflevering 4 lezen.

Presentator: 

"Welkom bij het vierde deel van een blokje om Beurskwartier. Marjo de Kraker jij bent ontwerper openbare ruimte en dat betekent dat je nadenkt over hoe buitenruimtes eruit moeten komen te zien. Wat mensen nodig hebben, maar ook dat je die buitenruimtes echt ontwerpt en uittekent. We staan, nu, eigenlijk virtueel, aan de rand of misschien in het midden van het park. waar het park komt te liggen?"

Marjo de Kraker:

"Ja, we staan hier op de rand van het park met onze rug naar een paar woningen of voorzieningen die hier gebouwd gaan worden. En we kijken over het grootste park in het gebied uit."

Presentator:

"En nu zien we in de verte een boompje en Uncle Jims. Nu is het natuurlijk nog een parkeerplaats. Of zien we dat het stedelijke bouw wordt, maar ook dat het een soort van oase wordt van groen gemixt met stedelijke hoogbouw. Kan je daar wat meer over vertellen. Hoe komt dit park eruit te zien?"

Marjo de Kraker:

"Ja, dat weten we nog niet helemaal, want dat willen we ook heel graag met de Utrechters gaan bepalen. Maar het wordt in ieder geval een grote, vrij grote ruimte, vergelijkbaar met de grootte van het Lepelenburg in de binnenstad. Dat kennen veel mensen wel. Er komt gras, er komen bomen, daar komt beplanting, sowieso want wordt een park. En je kunt er dingen doen. Wat mensen daar precies dan willen gaan doen, dat halen we ook graag op."

Presentator:

"Dat hangt natuurlijk af van wie het gaat gebruiken, want is dit park bedoeld voor iedereen, voor alle Utrechters of alleen voor de direct omwonenden? Hoe moet ik dat voor me zien?"

Marjo de Kraker:

"Ja voor allebei. In die zin is het de bedoeling dat het echt een binnenstadspark wordt. Dus als je hier woont dan moet je er absoluut gebruik van kunnen maken. Je hebt ook andere groene plekken in deze woonomgeving maar zeker ook dit park. Omdat het straks, dat is nu natuurlijk nog niet zo, maar straks aan de Croeselaan komt te liggen verwachten we dat heel veel mensen uit de stad hiernaartoe komen om in dit park te zijn. Om dingen te doen, te ontmoeten."

Presentator:

"Hoe bewaar je de rust nou op zo'n drukke plek, want je zegt net Croeselaan al. Nou, dat is natuurlijk toch een drukke plek en een beetje een fietssnelweg dus het zou nog wel eens druk kunnen worden. Hoe zorg je voor rust?"

Marjo de Kraker:

"Ja, er zullen rustige en er zullen hele drukke tijden zijn in dit park. Er zullen ook verschillende plekken binnen het park zijn dus ook rustigere plekken. Dat kunnen we wel voor een deel organiseren door de beplanting en spullen zo te plaatsen dat je ook verschillende plekken binnen dat grote park krijgt. Het zal op zondagochtend misschien wel rustig zijn, maar het zal op heel veel tijdstippen wel echt een onderdeel van het bruisende centrum worden. En we verwachten wel dat heel veel mensen op afkomen."

Presentator:

"Het is een plek waar veel mensen aan het sporten of frisbeeën zijn, picknicken. Gewoon naar het park gebruiken. Nou, je maakt net de vergelijking met Lepelenburg. Kunnen we dat er misschien een beetje bij bedenken?"

Marjo de Kraker:

"Misschien wel, maar behalve dan dat er hier meer mensen direct omheen wonen en direct omheen werken. Dus dat maakt het wel een beetje anders. En bijvoorbeeld ook gaan we hier heel veel water hier opvangen. In die zin wordt het ook een toekomstgericht park, waar duurzaamheid belangrijk is. We gaan water wat hier valt in het gebied proberen zoveel mogelijk ook vast te houden in het gebied. Het niet allemaal afvoeren naar het riool, maar ook echt de bodem voeden zodat het groen goed kan groeien. Dat ga je ook zien in het park. Je gaat ook zien dat we daar wateropvangplekken hebben."

Presentator:

"Ja, dus het heeft dus niet alleen maar een directe functie voor de mensen en misschien voor de dieren, maar ook een beetje vooruitdenken op tegenwoordig: de ene keer stort het en de andere keer is het droog. Daar wordt over nagedacht. Hoe je met die ruimte omgaat. Neem ons even mee in de vorm van het park. Want ik kijk op dit moment recht vooruit en daar zie je de Rabobank en nu nog een hek. Daar loopt het voor een gedeelte."

Marjo de Kraker:

"Het park loopt eigenlijk vanaf waar we staan tot aan de stoep van de Croeselaan, dus het groen van de Croeselaan en de bomen ga je ook zien. Dan blijft Uncle Jim staan, maar niet helemaal in deze vorm, we kijken nu natuurlijk echt naar de achterkant van dat gebouw en dat moet gewoon een heel leuk parkpaviljoen worden, want het park loopt daar echt omheen straks. Dus ook aan de andere kant van Uncle Jim’s loopt het park nog door. En dan begint daarachter waar je nu die bestaande boom ziet, daar begint eigenlijk het volgende blok. Dus tot daar loopt het park en daar komt eigenlijk door de wijk een vrij lange groene route, vanaf de Van Zijstweg tot waar we nu staan. En dat loopt dan door tot langs de bioscoop, die je hiervandaan ook heel goed ziet en dat buigt daar zo omheen richting Lombok."

Presentator:

"Ja, dus het park op zichzelf heeft een beetje de grootte van Lepelenburg maar de groene extensies van het park lopen veel breder door."

Marjo de Kraker:

"Ja, dat zeg je heel goed. Dat zijn groene routes die ook veel mensen uit de omliggende buurt zullen gebruiken verwachten we. Als je in Dichterswijk woont en je moet naar Lombok dan is dat een heel aantrekkelijke looproute bijvoorbeeld om naar de Leidse Rijn te gaan, de wijk in daar. Dat is ook een route die in de ecologische structuur belangrijk is, dus de beplanting op die route gaan we ook extra aandacht besteden aan biodiversiteit."

Presentator:

"Dank je wel, ik ga met de luisteraars samen de rijbaan van het parkeerterrein afwandelen naar de Kinepolis bioscoop en de plek waar nu al wordt gebouwd aan het Wonderwoods gebouw. Het is de rijbaan aflopen. Recht voor je zie je ook de bioscoop, het grote gele gebouw en rechts in de verte bij de boom, dus Uncle Jims. En dan gaan we lopen op weg naar de volgende aflevering. Het is best een afstandje. Je ziet ook in de verte De Volksbank. Dat gedeelte blijft staan. En het is nu natuurlijk één grote bouwput. Je ziet eigenlijk een soort van noodvoorzieningen daar bij het Wonderwoods gebouw. Die gaan natuurlijk straks allemaal weg en dan komt er een enorme toren en links hal 7 van de Jaarbeurs. Hier omheen komt allemaal groen. Je loopt eigenlijk nu een soort van door het park en het wordt straks dus een combinatie van groen, maar ook wel van echt veel hoogbouw. Wel groene hoogbouw. We blijven de rijbaan volgen richting de bioscoop. En daar zie je natuurlijk ook al de Jaarbeurs, je ziet de parkeerautomaat al, en dan lopen we nu langzaamaan het zebrapad op. En dan zijn we aangekomen bij het vijfde punt van deze wandeling.

We staan nu met de rug naar de bioscoop, links tussen dus Wonderwoods wat ook wel liefkozend het verticale bos wordt genoemd, en voor ons zien we het parkeerterrein en het toekomstige park vanuit een heel ander perspectief, en we praten over vanuit een ander perspectief, namelijk die van de planten en dieren. En dat doen we met stadsecoloog Gideon Vreeman schakel door naar aflevering vijf van deze podcast voor het vervolg."

Wil je alle afleveringen lezen? Dat kan door te klikken op: Aflevering 1, Aflevering 2, Aflevering 3, Aflevering 4, Aflevering 5 en Aflevering 6