Beurskwartier is een groene stadswijk

Aflevering 5 – Podcast Beurskwartier

In het Beurskwartier kan je een ‘ommetje’ door het toekomstige Beurskwartier lopen door te luisteren naar een podcast. Kan je de podcast niet beluisteren? Je kunt op deze pagina aflevering 5 lezen.

Presentator:

"Welkom bij het vijfde deel van een blokje om Beurskwartier. Gideon Vreeman, jij bent stadsecoloog en je houdt je bezig met planten en dieren in de stad en met vragen als: welke soorten komen er voor? Wat zou in de stad passen? En wat willen we?

We staan nu met de rug naar de bioscoop. Links wordt getimmerd aan het Wonderwoods gebouw en voor ons ligt het parkeerterrein van de Jaarbeurs dat straks een park wordt. Hoe gaat het park eruit zien? Wat voor dieren, wat voor planten?"

Gideon Vreeman:

"Ja, we staan eigenlijk voor het park. We kijken richting het park vanuit de verbindingszone. En waar we staan vormt de groene ruggengraat in het gebied. En die groene ruggengraat zal een verbinding vormen voor de rest van het gebied, waaraan alle groene onderdelen zullen aantakken. Het park zelf biedt plaats voor mensen, dus een groene, open ruimte, maar ook voor dieren, voor specifieke doelsoorten die we gesteld hebben."

Presentator:

"Ja, en wat voor doelsoorten zijn dat?"

Gideon Vreeman:

"Dat zijn de vleermuizen, gierzwaluwen, huismus en de egel."

Presentator: 

"Vleermuizen ook? Dat klinkt als iets wat je niet in je stad wil hebben."

Gideon Vreeman: 

"Vleermuizen zijn zeer nuttig, die vangen ontzettend veel insecten en ze zijn wellicht niet zo aaibaar als andere soorten, maar heel erg nuttig en wenselijk voor de biodiversiteit."

Presentator: 

"Want die biodiversiteit daar gaat het park aan bijdragen."

Gideon Vreeman: 

"Jazeker, als je hier al rondkijkt naar hoe het er nu uitziet, dat is één grote plak verharding. De huidige waarde, de ecologische waarde is zeer beperkt. Naar de toekomst toe gaan we daar dus een groene ruimte creëren en binnen die groene ruimte heb ik specifiek nagedacht over hoe je dat nou ecologisch functioneel kan gaan maken. Dat heb ik gedaan door het stellen van doelsoorten en eigenlijk heb ik in het begin nog een soort natuurbeleving geschetst. Dus wat wil ik eigenlijk beleven over tien jaar als ik hier door het park loop. Daarbij heb ik dan een aantal doelsoorten genoemd die daar voorkomen. Dus je denkt: als ik daar rondloopt dan wil ik eigenlijk dat de beplanting zoemt van de bijen en van de vlinders en ik wil gierzwaluwen boven m’n hoofd als ik op een terrasje zit. Als je dat wilt, dan heeft dat consequenties voor je inrichting."

Presentator: 

"Wat creëer je dan zoal?"

Gideon Vreeman: 

"Nou, eigenlijk gaat het dan om drie V’s: voedsel, veiligheid en voortplanting. In het geval van de huismussen zorg je dat er nestplekken in de gevels zijn. Die huismussen hebben dekking nodig. Dus je gaat in je parken, in dit geval ook struiken, dekking in de beplanting aanbieden. Ze hebben ook voedsel nodig in de vorm van insecten en van kruidenrijke grasbeplantingen. Zo zijn er een aantal onderdelen net zoals je voor de mens eigenlijk in een huis ook verschillende ruimtes ontwerpt die je nodig hebt. Dat kun je voor dieren ook toen."

Presentator: 

"Die doelsoorten, je hebt natuurlijk ook nog de niet onbelangrijke doelsoort de mens die hier gaat bewegen, die krijgt een rijkere parkbeleving doordat er dat soort dieren zijn. Maar hoe zorg je voor dat die elkaar niet in de weg gaan zitten. De mens en natuur."

Gideon Vreeman

"We maken meestal inzichtelijk wat mensen nodig hebben in een groene ruimte. Dat doe je hetzelfde voor de dieren, voor die doelsoorten. Nou, als je dat van elkaar weet, dan kijken waar dat met elkaar te integreren valt. Als je wilt dat dieren voorkomen in je gebied, moeten ze altijd dekking kunnen zoeken en een soort rustig gebiedje hebben."

Presentator: 

"Kun je ook iets creëren wat enerzijds zo'n plek biedt voor dieren, maar ook iets is waar mensen kunnen komen. Of zit dat er elkaar dan per definitie in de weg?"

Gideon Vreeman: 

"Dit park gaat een toonbeeld worden van hoe dat samen kan gaan, want dieren zijn heel zelfredzaam. Als je condities schept voor die dieren om zich te kunnen huisvesten dan zullen ze daar ook gebruik van maken. En in Beurskwartier hebben we dat ook gedaan. Niet alleen het groen van een park is voldoende, maar driedimensionaal groen. Dus groene gevels, groene daken en Wonderwoods waar we naast staan. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe je natuur inclusief kan nadenken over de stad en die som der delen, die maakt het een geschikt leefgebied vervolgens voor die diersoort."

Presentator: 

"Links van ons verrijst Wonderwoods. Dat is eigenlijk een soort van verticaal bos. Wat betekent dat voor het park en voor de beleving? Is het een inspiratiebron of gaat het ook echt bijdragen? Of is het vooral heel mooi?"

Gideon Vreeman: 

"Nou ja, beide. Het is heel mooi. Het heeft een hele groene uitstraling. Het heeft alle condities geschapen voor dieren om daar te verblijven. Vooral vogels, vleermuizen, insecten, dus er zitten heel veel nestkasten in. Er wordt heel veel groen aangebracht, dus alle omstandigheden voor dieren zijn er. Ik denk net als de rest van de onderdelen in Beurskwartier, zoals binnentuinen en een daktuinen zullen we elkaar nodig gaan hebben. Het is zaak dat het groen verbonden is. Van goede kwaliteit is dat we in een gebouw dus ook nestplekken kunnen bieden."

Presentator:

"Het vraagt dus eigenlijk ook wat van de mensen die hier komen wonen, dat ze met die mindset ook wel daarmee omgaan, dat ze zelf bijdragen aan hoe zorgen we ervoor dat het groen en de biodiversiteit hier ook daadwerkelijk kan floreren."

Gideon Vreeman:

"Ja, je kan de condities scheppen, maar eigenlijk begint de natuurontwikkeling pas als de bouw klaar is. Je zet het neer en dan moet het gaan groeien. En dat moet samengaan met de gebruikers, met de bewoners en hoe dat zich ontwikkelt."

Presentator:

"Gideon dank je wel, ik loop met de luisteraars naar het laatste punt van dit blokje om het nieuwe Beurskwartier. Op de kop van de Jaarbeursboulevard en daar gaan we het hebben over mobiliteit. Dat betekent dat we omdraaien. We kijken niet meer naar het parkeerterrein, maar we kijken nu naar de Jaarbeurs, links de bioscoop en rechts nog steeds Wonderwoods waar gebouwd wordt. Je ziet de impressies daar ook op het hekwerk rondom het bouwterrein Wonderwoods.

We lopen voorbij de ingang van de bioscoop, echt nog een stukje door, totdat je rechts de kop van de Jaarbeursboulevard ziet. En dan zijn we aangekomen bij het zesde en laatste punt van dit blokje om het nieuwe Beurskwartier. Ik ga praten met Cees Verbokkem over wat het nieuwe Beurskwartier in petto heeft voor voetgangers, fietsers en auto’s. Kortom over mobiliteit. Dus schakel door na aflevering 6 van deze podcast voor het vervolg."

Wil je alle afleveringen lezen? Dat kan door te klikken op: Aflevering 1, Aflevering 2, Aflevering 3, Aflevering 4, Aflevering 5 en Aflevering 6